DOCUMENT | Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Oltenița – 26.08.2021

DOCUMENT | Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Oltenița – 26.08.2021

Joi, 26.08.2021, ora 10:00, plenul Consiliului Local Oltenița este convocat pentru o ședință ordinară cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Oltenita, pe anul 2021; Proiect de hotarare pentru exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Oltenita cu privire la oportunitatea achiziţionării de către municipiul Oltenita a doua terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Oltenita in scopul extinderii reţelei de străzi; Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita; Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Direcţiei Asistenta Sociala Oltenita, ca urmare a reorganizării; Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Oltenita; Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal si grilei de salarizare ale SC Ecosal Servicii Oltenita; Proiect de hotarare pentru aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita; Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al municipiului Oltenita; Diverse Procesul verbal al Sedintei C.L. din 29.07.2021  

Sari la conținut