Măgura Gumelniţa  este  așezarea eponimă  preistorică care a dat numele unei importante civilizatii ce a a aparținut eneoliticului dezvoltat, veche de 6500 de ani.

S-a  format pe un martor de eroziune naturală, rupt din terasa înaltă a Dunării, care se află  la 4 km est de municipiul Olteniţa, din judeţul Călăraşi. Suprafaţa  sitului arheologic este de 3 ha. Această importantă aşezare preistorică a fost semnalată din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Mai mulţi istorici de la sfârşitul secolului al XIX –lea, printre care şi Tocilescu în Marele dicţionar geografic al României, au susţinut ipoteza că pe Măgura Gumelniţa s-ar afla resturile cetăţii Constantiniana Daphne, amintită de istoricul bizanin Procopius, cetate care ar fi fost zidită de Constantin cel Mare pe malul stâng al Dunării, vizavi de Transmarisca ( Turtucaia de astăzi). Cercetările arheologice efectuate în zonă nu au confirmat existenţa unei fortificaţii  sau aşezări romane sau romano-nizantine în zonă.

Primele cercetări de suprafață realizate la Măgura Gumelnița sunt facute de către profesori și pasionați  de istoria locului. Materialele descoperite aici au impresionat lumea stiințifică româneasca iar o echipă  în frunte cu savantul Vasile Pârvan, a efectuat cercetări de suprafaţă pe malurile lacului Mostiştea, în Lunca Dunării de la Căscioarele la Călăraşi şi pe malurile râurilor Argeş şi Dâmboviţa până la Vasilaţi. Astfel în 1924, Vladimir Dumitrescu și Ion Nestor realizează primele sondaje pe măgură, iar rezultatele sunt publicate în reviste din țară și din străinatate.

De-a lungul timpului pe măgură au fost efectuate diverse sondaje arheologice, acestea scoțânt la iveală material ceramic spectaculos, statuete antropomorfe și zoomorfe,  piese din aur și cupru.

Previous
Next

Expoziția Gumelnița o civilizație care transcende timpul

Din anul 2019, Direcția de Cultură Oltenița a primit un nou spațiu expozitional, pe strada Argeșului nr 6A, lângă parcul central și vechiul Turn de Apă al orașului.

În acest spațiu a fost realizată o expoziție destinată exclusiv culturii Gumelnița care surprinde aspecte din viața comunităților gumelnițene bazate pe cele mai noi descoperiri și cercetări arheologice.

Expoziția dispune de un spațiu generos cu 11 vitrine, dintre care în 3  au fost realizate diorame cu reconstituirea Măgurei Gumelnița și aspecte ale unei case gumelnițene.

Turul expoziției începe din centru unde este amplasată vitrina care are reconstituită Măgura Gumelnița la o scara  de 1:100.

Sunt explicate în fiecare vitrină date despre  agricultură, exploatarea resurselor faunistice, metalurgie, habitat, religie dar și rit/ritual funerar.

Previous
Next