Valoare totală încasări, pentru ultima lună incheiată

Valoare totală restanțe de încasat, pentru ultima lună incheiată

Număr restanțieri și volum restanțe pe străzi, pentru ultima lună încheiată

Valoare totală sume în executare silită, pentru ultima lună incheiată