Denumire document Departament Document Timp completare
Cerere adeverinta apartenenta la asociatie de proprietari Urbanism Vizualizare
Cerere eliberare adeverinta ISC Urbanism Vizualizare
Cerere Ordin Prefect Urbanism Vizualizare
Cerere pentru eliberarea avizului de publicitate temporară Urbanism Vizualizare
Cerere pentru emiterea certificatului de atestare pentru înscrierea în cartea funciară primarie Urbanism Vizualizare
Cerere pentru emiterea certificatului de nomenclatură stradală Urbanism Vizualizare
Cerere pentru emiterea planului cadastral Urbanism Vizualizare
Cerere afisare oferta de vanzare si Oferta de vanzare – persoane juridice Registrul agricol Vizualizare
Cerere TIP pentru ÎNFIINȚAREA POPRIRII Urbanism Vizualizare
Cerere TIP pentru LOCUINȚĂ ANL Urbanism Vizualizare
Cerere TIP pentru PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE Urbanism Vizualizare
Declaratie valoare reala a lucrarilor de construire Urbanism Vizualizare
F.1 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Urbanism Vizualizare
F.7 Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Urbanism Vizualizare
F.8 Cerere pentru emiterea autorizației de construire-desfiintare Urbanism Vizualizare
F.12 Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire-desfiintare Urbanism Vizualizare
F.13 Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F.14 Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F.15 Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F.16 Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F4 – Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate Urbanism Vizualizare
Formular Recepție la terminarea lucrărilor Urbanism Vizualizare
Model de cerere pentru eliberarea certificatelor de stare civila (nastere, casatorie, deces) Starea Civilă Vizualizare
Model de cerere pentru eliberarea dovezii de stare civila ANEXA 9 Starea Civilă Vizualizare
Model de cerere pentru inregistrarea tardiva a nasterii Starea Civilă Vizualizare
Model de cerere schimbare nume Starea Civilă Vizualizare
Model schimbari de nume mof Starea Civilă Vizualizare
Denumire document Departament Document Timp completare