Denumire document Departament Document Timp completare
Cerere adeverinta apartenenta la asociatie de proprietari Urbanism Vizualizare
Cerere eliberare adeverinta ISC Urbanism Vizualizare
Cerere Ordin Prefect Urbanism Vizualizare
Cerere pentru eliberarea avizului de publicitate temporară Urbanism Vizualizare
Cerere pentru emiterea certificatului de atestare pentru înscrierea în cartea funciară primarie Urbanism Vizualizare
Cerere pentru emiterea certificatului de nomenclatură stradală Urbanism Vizualizare
Cerere pentru emiterea planului cadastral Urbanism Vizualizare
Cerere afisare oferta de vanzare si Oferta de vanzare – persoane juridice Registrul agricol Vizualizare
Cerere TIP pentru ÎNFIINȚAREA POPRIRII Urbanism Vizualizare
Cerere TIP pentru LOCUINȚĂ ANL Urbanism Vizualizare
Cerere TIP pentru PRELUNGIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE Urbanism Vizualizare
Declaratie valoare reala a lucrarilor de construire Urbanism Vizualizare
F.1 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Urbanism Vizualizare
F.7 Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Urbanism Vizualizare
F.8 Cerere pentru emiterea autorizației de construire-desfiintare Urbanism Vizualizare
F.12 Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire-desfiintare Urbanism Vizualizare
F.13 Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F.14 Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F.15 Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F.16 Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Urbanism Vizualizare
F4 – Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate Urbanism Vizualizare
Formular Recepție la terminarea lucrărilor Urbanism Vizualizare
Model de cerere pentru eliberarea certificatelor de stare civila (nastere, casatorie, deces) Starea Civilă Vizualizare
Model de cerere pentru eliberarea dovezii de stare civila ANEXA 9 Starea Civilă Vizualizare
Model de cerere pentru inregistrarea tardiva a nasterii Starea Civilă Vizualizare
Model de cerere schimbare nume Starea Civilă Vizualizare
Model schimbari de nume mof Starea Civilă Vizualizare
Acord operator transport DADPP Vizualizare
Adeverinta Imobil Achitat Integral Directia Impozite si Taxe Locale Vizualizare
Adeverinta istoric de rol Directia Impozite si Taxe Locale Vizualizare
Cerere afisare oferta de vanzare si Oferta de vanzare – persoane fizice Registrul Agricol Vizualizare
Cerere adeverinta situri arheologice Registrul Agricol Vizualizare
Cerere adeverinta teren agricol Registrul Agricol Vizualizare
Cerere eliberare atestat de producator Registrul Agricol Vizualizare
Cerere eliberare-vizare carnet de comercializare Registrul Agricol Vizualizare
Cerere inscriere-radiere teren agricol Registrul Agricol Vizualizare
Comunicare de acceptare – persoane fizice Registrul Agricol Vizualizare
Comunicare de acceptare – persoane juridice Registrul Agricol Vizualizare
Declaratie preemptori rang I Registrul Agricol Vizualizare
Oferta de cumparare – persoane fizice Registrul Agricol Vizualizare
Oferta de cumparare – persoane juridice Registrul Agricol Vizualizare
Oferta de vanzare – persoane fizice Registrul Agricol Vizualizare
Oferta de vanzare – persoane juridice Registrul Agricol Vizualizare
Cerere concesionare loc de veci 7 ani DADPP Vizualizare
Cerere concesiune loc de veci pentru o perioada de 7 ani DADPP Vizualizare
Cerere construire groapa zidita DADPP Vizualizare
Cerere de Compensare Directia Impozite si Taxe Locale Vizualizare
Cerere de restituire PF/PJ Directia Impozite si Taxe Locale Vizualizare
Cerere deshumare oseminte DADPP Vizualizare
Cerere doborare sau tundere arbori DADPP Vizualizare
Cerere eliberare Autorizatie de transport persoane/bunuri in regim taxi DADPP Vizualizare
Cerere eliberare certificat fiscal persoane fizice Directia Impozite si Taxe Locale Vizualizare
Cerere eliberare Copie conforma a Autorizatie de transport persoane/bunuri in regim taxi DADPP Vizualizare
Cerere inhumare oseminte DADPP Vizualizare
Cerere solicitare loc de veci urmare a dreptului de revolutionar DADPP Vizualizare
Cerere pentru eliberare certificat fiscal persoane juridice Directia Impozite si Taxe Locale Vizualizare
Cerere pentru eliberarea Permisului de liberă trecere – persoane fizice Directia Politia Locala Vizualizare
Cerere pentru eliberarea Permisului de liberă trecere – persoane juridice Directia Politia Locala Vizualizare
Cerere plan de incadrare in zona Urbanism Vizualizare
Cerere preluare loc veci DADPP Vizualizare
Cerere renuntare loc de veci DADPP Vizualizare
Cerere ridicare caini de pe domeniul public DADPP Vizualizare
Cerere solicitare informații de interes public conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public DAPL Vizualizare
Cerere aviz Consiliul Local pentru prestarea de servicii funerare DADPP Vizualizare
Cerere concesionare loc de veci 49 ani DADPP Vizualizare
Inregistrare vehicule lente (moped, motociclu etc) pentru care nu exista obligatia inmatricularii la politie DADPP Vizualizare
Denumire document Departament Document Timp completare