În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria Municipiului Oltenița, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră prezintă informații de interes public comunicate din oficiu.