În rândul istoricilor şi oamenilor de cultură de pretutindeni, municipiul Olteniţa este cunoscut mai ales prin vestigiile descoperite pe Măgura Gumelniţa, care este un martor de eroziune naturală, rupt din terasa înaltă a Dunării, ce se află  la 4 km nord-est de Olteniţa.

Situl arheologic, care ocupă o suprafaţă de 6 ha este cunoscut din a doua jumătate a secolului al XIX – lea, când Alexandru Odobescu a iniţiat un “Chestionar”, adresat învăţătorilor şi preoţilor, la care trebuiau să răspundă dacă se găsesc obiecte preistorice, pe teritoriul localităţilor unde îşi desfăşoară activitatea. Într-o scrisoare expediată din Olteniţa, un învăţător menţionează că la marginea localităţii, se află Măgura Gumelniţa, iar lucrările agricole scot la suprafaţă multe fragmente ceramice, probabil preistorice.

Mai mulţi istorici de la sfârşitul secolului al XIX –lea, printre care şi Tocilescu în Marele dicţionar geografic al României, au susţinut ipoteza că pe Măgură s-ar afla resturile cetăţii Constantiniana Daphne, amintită de istoricul bizanin Procopius, care ar fi fost zidită de Constantin cel Mare pe malul stâng al Dunării, vizavi de Transmarisca ( Turtucaia de astăzi).

O adevărată cercetare sistematică este începută după anul 1922. În vara anului 1924, Vladimir Dumitrescu, atunci student, a adunat materiale arheologice de la poalele Gumelniţei. El şi-a dat seama după chirpicul ars şi numeroasele fragmente ceramice care le-a adunat, că aici este o aşezare preistorică. Prof. Vladimir Dumitrescu, cel care a redescoperit Măgura Gumelniţa, în însemnările sale menţionază: “m-a impresionat în chip deosebit . . Gumelniţa, este o mare măgură desprinsă din timpuri geologice din terasa Dunării la 4 km spre est de Olteniţa, pe care se află aşezarea pristorică cunoscută astăzi de toţi arheologii”.

În luna decembrie 1924 Ion David, profesor suplinitor de latină la liceul Constantin Alimănişteanu din Olteniţa, a anunţat Muzeul Naţional de Antichităţi că, în oraşul Olteniţa se află o frumoasă colecţie arheologică adunată de Barbu Ionescu (fondatorul muzeului din Olteniţa). Barbu Ionescu aflase de la locuitorii din Olteniţa Rurală, că pe terenurile lor de pe “movila” Gumelniţa se găsesc nenumărate cioburi de oale de la “uriaşi”.

 În vara anului 1925, Vladimir Dumitrescu ajutat de mai tânărul său coleg, savantul de mai târziu Ion Nestor, a efectuat primele săpături arheologice ştiinţifice pe acest important sit arheologic. Măgura Gumelniţa, plantată cu viţă de vie, era atunci proprietatea unui domn Calomfirescu.

Săpăturile s-au efectuat numai într-o mică zonă, în punctul cel mai înalt al aşezării, pe terenul unui locuitor din Olteniţa Veche, care nu-l cultiva din pricina “cărămizilor” de la 30 – 40 cm adâncime (de fapt erau bucăţi de lut ars, resturi de la pereţii locuinţelor preistorice incendiate).. Cei doi renumiţi arheologi, aflaţi la începutul carierei lor, au constatat în timpul săpăturilor că sub primul strat de dărămături arse, aflat la mică adâncime (30 – 50 cm) se află resturi care aparţin altui strat. Cele două straturi au fost notate cu litera A cel de jos şi litera B cel de deasupra, litere folosite şi astăzi pentru cele două faze principale ale evoluţiei civilizaţiei Gumelniţa = A 2 şi B 1 (4500-3950 a. Chr.). Pe lângă numeroase vestigii de lut, piatră sau os a fost scos la lumină şi un pandantiv de aur. În timpul săpăturilor, şantierul de la Gumelniţa a fost vizitat şi de savantul Vasile Pârvan, membru al Academiei Române, profesor la Facultatea de Istorie a Universitătii Bucureşti şi directorul Muzeului Naţional de Antichităţi. Atunci pe Gumelniţa s-a făcut prima săpătură stratigrafică românească într-o aşezare preistorică.

       Între anii 1938 – 1940, săpturile pe Măgura Gumelniţa sunt reluate de către  Dinu V. Rosetti, directorul Muzeului Municipiului Bucureşti. Calomfirescu, proprietarul Măgurii, i-a permis lui Rosetii, prieten  cu familia, ca să sape unde doreşte, deoarece era nepotul cunoscutului om politc C.A.Rosetti. Rezultatele acelor săpturi au rămas însă inedite, cu excepţia unei menţiuni că s-au deascoperit mai multe obiecte de aur, care s-au pierdut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu prilejul refugierii la Craiova a patrimoniului Muzeului Oraşului Bucureşti, în faţa primejdiei ocupaţiei Capitalei de trupele sovietice.

În anul 1960, savantul Vladimitr Dumitrescu efectuează un nou sondaj pe Măgura Gumelniţa, cu care prilej constată, că stratul de cultură ajunge să aibă în unele locuri grosimea de 4 m şi subliniază că observaţiile stratigrafice ce le-a făcut cu 35 de ani în urmă, sunt corecte. Cu acel prilej a fost descoperită şi “Perechea de îndrăgostiţi”, un grup sculptural unicat, realizat din lut şi un idol antropomorf de aur în greutate de un gram.

             În prezent Măgura Gumelniţa este scoasă din circuitul agricol şi declarată monument istoric de categoria A. Ea este deseori vizitată de arheologii veniţi de peste hotare, deoarece aici se află aşezarea, care dat denumirea celei mai avansate civilizaţii eneolitice din  Europa mileniului V a. Chr. Gumelniţa este apreciată ca una din cele mai importante aşezări din această vreme, din întregul spaţiu est – european.

Previous
Next