Nr. Data Titlu Document
16 23/02/2024 Hotarare pentru rectificarea bugetului UAT municipiul Oltenita pe anul 2024 Vizualizare
15 23/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Interventii de eficientizare energetica asupra imobilului Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta”, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
14 15/02/2024 Hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.8/31.01 .2024 privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2024 si a estimarii bugetare pentru anii 2025, 2026, 2027 Vizualizare
13 15/02/2024 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Sistem inteligent de management urban in Municipiul Oltenita” Vizualizare
12 15/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor C2-C7 ale Spitalului municipal Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
11 15/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului R, din b-dul Republicii nr.39, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
10 15/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului Sabia 1, scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr.121, municipiul Oltenitajudetul Calarasi” Vizualizare
4 31/01/2024 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Vizualizare
5 31/01/2024 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul UAT Municipiul Oltenița, pentru anul 2024 Vizualizare
6 31/01/2024 Hotarare pentru stabilirea ’’situațiilor deosebite”,a criteriilor si modalităților de acordare a ajutoarelor de urgenta Vizualizare
7 31/01/2024 Hotarare privind acordarea avizului pentru efectuarea activității specifice serviciului funerar de transport al persoanelor decedate, prestatorului de servicii funerare SC DAN MICĂ SICRIE SRL Vizualizare
8 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenița, pe anul 2024 si a estimării bugetare pentru anii 2025,2026,2027 Vizualizare
9 31/01/2024 Hotarare pentru completarea Hotărârii nr. 131/28.10.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor pe raza administrativ-teritorială a municipiului Oltenița Vizualizare
3 12/01/2024 Hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne Vizualizare
1 12/01/2024 Hotarare privind utilizarea excedentelor înregistrate la 31.12.2023 de bugetul local si unele instituții publice locale finanțate din bugetul local si din venituri proprii Vizualizare
2 12/01/2024 Hotarare pentru înlocuirea anexei la Hotararea nr. 165/28.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acesteia cu veniturile proprii ale bugetului local Vizualizare
Nr. Data Titlu Document