# Funcție Departament Anunț Concurs Selecție Dosare Amânare Proba Scrisă Proba Practica Contestații Interviu Rezultat final
22 Consilier Direcția Administrație Publică Locală, compartimentul Relații Publice, Registratură, Secretariat Vizualizează Rezultat Rezultat Vizualizează
23 Referent Directia Economica – Compartiment Buget Contabilitate
24 Referent Directia Economica – Birou Achizitii, Licitatii publice, implementare proiecte
25 Asistent Social Direcția Asistență Socială – Compartimentul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială
26 Casier Directia Administrarea Domeniului Public si Privat – Compartiment Piete, Targuri si Oboare Vizualizează Rezultat Vizualizează Rezultat Vizualizează Rezultat
27 Administrator Directia Administrarea Domeniului Public si Privat – Compartiment Piete, Targuri si Oboare Vizualizează Rezultat Vizualizează Rezultat Vizualizează Rezultat
28 Muncitor calificat (bucatar) Directia de Asistenta Sociala Vizualizează Rezultat
29 Inspector de specialitate Monitorul Oficial Local – Directia pentru Administratie Publica Locala Vizualizează Rezultat Rezultat
30 Consilier clasa I, grad profesional superior SPCLEP – Compartiment Evidenta Persoanelor Vizualizează Rezultat Rezultat
31 Muncitor Calificat tr.I Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat – Compartimentului Parcuri și zone verzi Vizualizează Rezultat Rezultat
Departament Anunț Concurs Proba Practica