REZULTAT FINAL | Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante „consilier superior” în cadrul SPCEP Oltenița

REZULTAT FINAL | Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante „consilier superior” în cadrul SPCEP Oltenița

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.160/17.06.2021

Nr. 31362/17.VI.2021

 

Proces verbal de afişare a rezultatelor finale

la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție vacante  „consilier superior” în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița – Compartiment Evidența persoanelor, în data de 17.VI.2021

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale ale examenului :

 

Nr. crt Funcția publica Punctaj

probă scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Nr. dosar 18078/3.VI.2021 consilier  grad preofesional superior 95.00 95.00 190.00 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, VI.2021, ora 16.30, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

 

Secretar,

Larisa POSTELNICU

 

 

Ultima modificare: 17.06.2021 – 15:13 de către

Sari la conținut