In anul 1925 vatra oraşului s-a mărit prin adăugarea “Atârnaţilor”, o suprafaţa de teren de circa 600 m lungime, care separase mult timp comuna suburbană Olteniţa de oraşul Olteniţa.

La scurt timp şi în acest nou cartier al oraşului s-au construit case şi implicit a crescut numărul locuitorilor. Populaţia din noul cartier, dar şi ceilalţi locuitori din oraş, aveau nevoie de un nou lăcaş de cult, deoarece numărul locuitorilor crescuse de proape 20 de ori, în comparaţie cu anul înfiinţării, când s-a construit prima biserică, catedrala cu hramul Sf. Erarh Nicolae din centrul oraşului.

Pentru construirea noului lăcaş de cult, Primăria a donat un teren în suprafaţă de 3000 mp, în partea de nord a oraşului. Protopoiatul judeţului Ilov, circa nr. 2 Budeşti, unde îşi avea atunci reşedinţa Protoieria, împreună cu Primăria au convocat în ziua de 25 iulie 1937 “adunarea generală parohială a Parohiei comunei Urbane Olteniţa, în sala Tetrului Comunal (Cinematograful Flacăra), relativ la construirea unei noi biserici ce urmea a se ridica pe terenul donat de Primărie şi cu un deviz de 2.500.000 lei.

Planul de construcţie al noului edificiu de cult a fost întocmit de arhitecta Henrieta Delavrancea-Gibory. Pentru strângerea fondurilor s-a făcut o listă de subscripţie publică. Întrucât suma colectată de la locuitori nu ajungea,  Primăria oraşului printr-o adresă datată 29 aprilie 1936, a solicitat prefecturii Ilfov un ajutor financiar de 500.000 lei, din fondurile judeţului. Prefectura a onorat această cerere, astfel construcţia bisericii a putut fi finalizată. Locul ales pentru construirea acestui lăcaş de cult a fost lângă cimitirul şi monumentul ridicat în memoria eroilor care s-au jertfit pentru întregirea neamului românesc.

În actul de fondare se arată că edificiul „va purta numele de „Biserica Eroilor”, deoarece trebuia să se ridice o asemenea biserică pe locurile unde s-au dat foarte multe lupte pentru apărarea ţării şi întregirea neamului”. Pe de altă parte aici, în perimetrul curţii bisericii a fost inclus şi Monumentul Eroilor din anul 1916, Cimitirul Eroilor şi „Mormântul Eroului Necunoscut”, unde înainte de Al doilea Război Mondial se făceau slujbe şi era serbată „Ziua Eroilor”.

Iată cum înfăţişează acest eveniment revista „Ulcica Noastră”, care a apărut la Olteniţa în anul 1933: „Ziua de 25 mai e Înălţarea la Ceruri a Mântuitorului Isus Cristos şi Ziua Eroilor – căzuţi în războiul pentru întregirea neamului românesc – s-a serbat aici aşa cum se cuvine, printr-un parastas la Mormântul Eroului Necunoscut, la care au luat parte: armata, edilitarii şi numeros public. După oficierea sfintei slujbe de către preoţii I. Ionescu, Gh. Sachelarie şi N. Andreescu, au urmat cuvântările d-lor colonel Teodoru, pr. N. Andreescu şi d-l N. Şeitan, directorul şcolii primare şi primarul oraşului…”

Acest ritual nu a mai fost practicat în timpul regimulului totalitar, când Ziua Eroilor era sărbătorită numai de 9 Mai Ziua Victoriei, fără slujbe religioase, ci numai prin depunere de coroane de flori. Astfel din memoria comnităţii s-a şers amintirea că în curtea bisericii, care s-a ridicat aici mai târziu, se află „Cimitirul Eroilor” şi „Mormântul Eroului Necunoscut”.

Deasupra uşii de la intrarea în biserică se află pisania scrisă pe tencuială: “Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu binecuvântarea sfântului Duh ridicatu-sa acest sfânt lăcaş cu hramul “Înălţarea Domnului”, între anii 1937 – 1939, în vremea vrednicilor de pomenire patriarhi ai României Miron şi Nicodim, prin contribuţia credincioşilor olteniţeni şi sub oblăduirea Consiliului parohial în frunte cu p.c. pr. paroh Nicolae Andreescu. Arhitect H. Delavrancea Gibory, pictor C. Călinescu. În anul 1971 s-au adus unele îmbunătăţiri, paroh fiind pr. N. Rentea.

În urma cutremurului din 1977 au fost efectuate ample lucrări de consolidare a celor două turle, s-a restaurat pictura de către pictorul N. Samoilă, iar întregul acoperiş a fost refăcut. Toate aceste lucrări realizându-se sub conducerea Consiliului parohial condus de p.c. pr. protoiereu Necula Şt. Marian, preoţi conslujitori fiind p.c. preot Simion Constantin şi Enică Ionel, pictor d-l Nichita Ioan.

Prin contribuţia credincioşilor din Olteniţa şi cu ajutorul substanţial al unor binefăcători dinafara oraşului. Slujba de resfinţire s-a săvărşit de către P.S. dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în ziua de 19.09 a anului 2006. Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale”.