Dispozitiile Primarului 2022

wdt_ID Denumire Nr. Dispoziție Document
1 Dispozitie privind reorganizarea Comitetului pentru Securitatea si Sanatatea Muncii de la nivelul Primariei Municipiului Oltenita 1
2 Dispozitie privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat de municipiul Oltenita la data de 31.12.2021 2
3 Dispozitie privind delegarea calitatii de ordonator principal de credite 3
4 Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Programului „South-Muntenia Energy Effiency for Public Buildings Investment Programme”-Schema de finantare ELENA la nivelul UAT Municipiul Oltenita 4
5 Dispozitie privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului „Amenajarea Parcului turistic Arges”-COD SMIS 2014143370/ Cod proiect 1.1.153. 5
6 Dispozitie pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenita in sedinta ordinara la data de 27.01.2022 6
7 Dispozitie privind inlocuirea unui membru in comisia municipala pentru Recensamantul Populatiei si al locuintelor in municipiul Oltenita 7
8 Dispozitie pentru numirea comisiei de receptie finala a obiectivului „Reparatii strazi in municipiul Oltenita” 27
9 Dispozitie privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita 48
10 Dispozitie privind stabilirea comisiei de concurs si a comisiei pentru soluponarea contestatiilor,
comisii constituite pentru organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului vacant de „medic specialist chirurgie generala”
49
Denumire Nr. Dispoziție Document
 

Dispozitiile Primarului 2021

 

wdt_ID Denumire Nr. Dispoziție Data Document
1 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al municipiului Oltenița in sedința ordinară de la data de 28.01.2021

12
2 Dispozitie privind desemnarea unor funcționari publici în vederea asistării la birourile notariale a persoanelor vârstnice

13
3 Dispoziție privind instituirea unei comisii de control a activității desfășurate la Căminul pentru Persoane Vârstnice Semidependente „Sf.Gheorghe” din Oltenita

15
4 Dispoziție privind înlocuirea a doi membri ai Comisiei Municipale pentru Recensământul populației si al locuitorilor din municipiul Oltenița

16
5 Dispoziție privind înlocuirea unui membru al Comisiei Municipale pentru Recensământul General Agricol 17
6 Dispozitie privind instituirea unei comisii de control a activitatii desfasurate in cadrul Serviciului Public „Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Oltenita” 32 Vizualizează
7 Dispozitie privind reorganizarea Unitatii Locale de sprijin pentru combaterea bolilor la nivelul municipiului Oltenita

33
8 Dispozitie privind stabilirea masurilor de organizare si desfasurarea concursului pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante

34 Vizualizează
9 Dispozitie privind reorganizarea Comisiei pentru avizarea cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul municipiului Oltenita 36
10 Dispozitie pentru convocarea Consiliului Local al municipiului Oltenita in sedinta ordinara la data de 22.02.2021 38 Vizualizează
Denumire Nr. Dispoziție