Dispozițiile Primarului - 2023
wdt_ID Nr. Dispoziție Denumire Document
102 3 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința extraordinara, la data de 09.01.2023
103 21 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința ordinara la data de 31.01.2023
104 78 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița în ședința extraordinară, la data de 06.02.2023
105 94 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința extraordinara, la data de 15.02.2023
106 99 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința ordinara la data de 23.02.2023
107 135 DISPOZITIE pentru convocarea, de indata. a Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința extraordinara, la data de 10.03.2023
108 136 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința extraordinara, la data de 13.03.2023
109 138 DISPOZITIE pentru convocarea, de indata, a Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința extraordinara, la data de 17.03.2023
110 168 DISPOZITIE pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenița in ședința ordinara, la data de 30.03.2023
111 347 DISPOZITIE pentru convocarea, de indata, a Consiliului local al municipiului Oltenita in ședința extraordinara, la data de 20.04.2023
Nr. Dispoziție Denumire Document
Dispozițiile Primarului - 2022
wdt_ID Nr. Dispoziție Denumire Document
1 1 Dispozitie privind reorganizarea Comitetului pentru Securitatea si Sanatatea Muncii de la nivelul Primariei Municipiului Oltenita
2 2 Dispozitie privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat de municipiul Oltenita la data de 31.12.2021
3 3 Dispozitie privind delegarea calitatii de ordonator principal de credite
4 4 Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Programului "South-Muntenia Energy Effiency for Public Buildings Investment Programme"-Schema de finantare ELENA la nivelul UAT Municipiul Oltenita
5 5 Dispozitie privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului "Amenajarea Parcului turistic Arges"-COD SMIS 2014143370/ Cod proiect 1.1.153.
6 6 Dispozitie pentru convocarea Consiliului local al municipiului Oltenita in sedinta ordinara la data de 27.01.2022
7 7 Dispozitie privind inlocuirea unui membru in comisia municipala pentru Recensamantul Populatiei si al locuintelor in municipiul Oltenita
8 27 Dispozitie pentru numirea comisiei de receptie finala a obiectivului "Reparatii strazi in municipiul Oltenita"
9 48 Dispozitie privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita
10 49 Dispozitie privind stabilirea comisiei de concurs si a comisiei pentru soluponarea contestatiilor,
comisii constituite pentru organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului vacant de "medic specialist chirurgie generala"
Nr. Dispoziție Denumire Document
Dispozițiile Primarului - 2021
wdt_ID Nr. Dispoziție Denumire Data Document
1 12 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al municipiului Oltenița in sedința ordinară de la data de 28.01.2021

2 13 Dispozitie privind desemnarea unor funcționari publici în vederea asistării la birourile notariale a persoanelor vârstnice

3 15 Dispoziție privind instituirea unei comisii de control a activității desfășurate la Căminul pentru Persoane Vârstnice Semidependente "Sf.Gheorghe" din Oltenita

4 16 Dispoziție privind înlocuirea a doi membri ai Comisiei Municipale pentru Recensământul populației si al locuitorilor din municipiul Oltenița

5 17 Dispoziție privind înlocuirea unui membru al Comisiei Municipale pentru Recensământul General Agricol
6 32 Dispozitie privind instituirea unei comisii de control a activitatii desfasurate in cadrul Serviciului Public "Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Oltenita"
7 33 Dispozitie privind reorganizarea Unitatii Locale de sprijin pentru combaterea bolilor la nivelul municipiului Oltenita

8 34 Dispozitie privind stabilirea masurilor de organizare si desfasurarea concursului pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante

9 36 Dispozitie privind reorganizarea Comisiei pentru avizarea cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul municipiului Oltenita
10 38 Dispozitie pentru convocarea Consiliului Local al municipiului Oltenita in sedinta ordinara la data de 22.02.2021
Nr. Dispoziție Denumire