Nr. Data Titlu Document
76 25/05/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2023 Vizualizare
75 25/05/2023 Hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr. 165/28.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acesteia cu veniturile proprii ale bugetului local Vizualizare
74 25/05/2023 Hotarare privind aprobarea situațiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Vizualizare
73 25/05/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului total al proiectului “Insule ecologice digitalizate in Municipiul Oltenița” Vizualizare
72 25/05/2023 Hotarare privind prelungirea valabilitatii documentației de urbanism “Plan Urbanistic General si a Regulamentului Urbanistic aferent pentru municipiul Oltenița, județul Calarasi” Vizualizare
71 25/05/2023 Hotarare pentru atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Oltenița si numerotarea loturilor existente pe acestea Vizualizare
70 25/05/2023 Hotarare privind apartamentarea bunului imobil bloc B5, tronsoanele A+B+C+D aparținând domeniului privat al statului și aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Oltenița, situat în municipiul Oltenița, b-dul 1 Decembrie, nr. 26 Vizualizare
69 25/05/2023 Hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al municipiului Oltenița, situate în municipiul Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 163 și nr. 169-171 Vizualizare
67 25/05/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
68 25/05/2023 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Vizualizare
66 25/05/2023 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuințelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenița,b-dul 1 Decembrie nr.82,bl.G 40 Vizualizare
65 25/05/2023 Hotarare privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
64 25/05/2023 Hotarare pentru aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Direcției Asistenta Sociala Oltenița Vizualizare
63 05/05/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 43/2023 a Consiliului local al municipiului Olteniţa pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii Reabilitare energetica sediu primărie din b-dul. Republicii nr.40, municipiul Otenita, jud. Călăraşi Vizualizare
62 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu municipiul Olteniţa” Vizualizare
61 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Creşterea perfonnanţei energetice a Clubului Navol din municipiul Olteniţa, judeţul Calăraşi” Vizualizare
60 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului „Cinematograf Flacăra” Vizualizare
59 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului Şcoala Gimnazială Mircea Eliade” Vizualizare
58 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului Şcoala Gimnazială Spiru Haret” Vizualizare
57 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului Şcoala Alexandru Vlahuţă” Vizualizare
56 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra clădirilor C2-C7, aparţinând Spitalului Municipal Olteniţa” Vizualizare
55 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publica pe anul 2023 al Direcţiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Vizualizare
54 27/04/2023 Hotarare pentru modificarea sumelor prevăzute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Vizualizare
53 27/04/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 101/28.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico -economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
52 27/04/2023 Hotarare pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuinte construite in municipiul Oltenita,prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in b-dul Tineretului nr 93-103,bloc Sahia II, sc.B si se. C, in b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc 040 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5. Vizualizare
51 27/04/2023 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103,bl.Sahia Il.sc.B, sc.C Vizualizare
50 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
49 27/04/2023 Hotarare privind acordarea de stimulente financiare medicilor navetişti din Spitalul Municipal Olteniţa şi aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a acestora Vizualizare
48 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. municipiul Oltenita, la data de 31.03.2023 Vizualizare
47 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
46 20/04/2023 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie – iunie 2023 Vizualizare
45 30/03/2023 Hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Milescu Costinel, primar si reprezentant al municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” şi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor societăţii „ECOAQUA S.A.” Vizualizare
44 30/03/2023 Hotarare pentru majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Oltenita Vizualizare
43 30/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare enegetica sediu primarie” din b-dul Republicii nr.40, municipiul Oltenitajudetul Calarasi” Vizualizare
42 30/03/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Vizualizare
41 30/03/2023 Hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al U.A.T. Municipiul Oltenita-forma actualizata Vizualizare
40 30/03/2023 Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al acţiunii „Zilele localitatii Oltenita – 170 ani” Vizualizare
39 30/03/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023 Vizualizare
38 17/03/2023 Hotarare privind aprobarea tarifului ce se va practica de către SC lridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Olteniţa pentru gestionarea deşeurilor verzi biodegradabile precum şi acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Vizualizare
37 17/03/2023 Hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie Modernizare şi Reabilitare Străzi de Interes Local în Municipiul Olteniţa, judetul Calarasi, actualizata. Vizualizare
36 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C5, din str. Al.Iliescu nr. 31, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
35 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C3, din str. Al.Iliescu nr. 37-39., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
34 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C 2, din str. Al.Iliescu nr. 41-43., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
33 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C 1, din str. Al.Iliescu nr. 45-47., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
32 10/03/2023 Hotarare pentru modificarea sumelor prevăute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie în municipiul Oltenita” Vizualizare
31 10/03/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 1 O 1/28.07 .2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico – economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi”. Vizualizare
30 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului „Digitalizarea si dotarea salilor de clasa din unitatile de invatamant „ Vizualizare
29 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului R din B-dul Republicii, nr.39, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
28 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului Sahia 1 scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr.121, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
27 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului Ll, din b-dul I Decembrie nr.92, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
26 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului P l l, din str. Al.Iliescu nr.22, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
25 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferenti obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor Liceului Tehnologic „Ion Ghica”, municipiul Oltenita, judetul Calarasi Vizualizare
19 23/02/2023 Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
24 23/02/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenița, pe anul 2023 Vizualizare
23 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către SC Iridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Oltenița pentru gestionarea deșeurilor municipale abandonate și a deșeurilor stradale precum și acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenița în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Vizualizare
22 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren în suprafață de 212 mp, situat în Municipiul Oltenița, Tarlaua 117, Parcela 12, Lot 2,număr cadastral 29818, cu destinația “canal evacuare ape pluviale” Vizualizare
21 23/02/2023 Hotarare privind alocarea sumei de 850.000 lei pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației Club Sportiv Municipal Oltenița, in anul 2023 Vizualizare
20 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2023 si estimările pe anii 2024 – 2025 Vizualizare
18 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
17 23/02/2023 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița,b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5 Vizualizare
16 23/02/2023 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița,Tarla 100,parcela 2 Vizualizare
15 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea ’’Programului de acțiuni pentru gospodărirea municipiului Oltenița in anul 2023”. Vizualizare
14 15/02/2023 Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita” Vizualizare
13 15/02/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023 Vizualizare
12 06/02/2023 Hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiză a fundamentării costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor serviciilor fumizate de către Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Gheorghe” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Olteniţa, pentru anul 2023 Vizualizare
11 31/01/2023 Hotarare privind trecerea din domeniu privat al UAT Municipiul Oltenita in domeniul public al UAT Municipiul Oltenita a imobilului teren, in suprafata de 1426 mp., situat in intravilanul mun. Oltenita nr. cad 29254 Vizualizare
10 31/01/2023 Hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcţii al Spitalului municipal Olteniţa Vizualizare
9 31/01/2023 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinţa din municipiul Oltenita Vizualizare
8 31/01/2023 Hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2022 de bugetul local si unele institutii publice locale finantate din bugetul local si din venituri proprii Vizualizare
7 31/01/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2023 si a estimării bugetare pentru anii 2024,2025,2026 Vizualizare
6 31/01/2023 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2023 Vizualizare
5 31/01/2023 Hotarare pentru aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul Oltenita în perioada 2023-2028 Vizualizare
4 09/01/2023 Hotarare pentru transformarea unui post din cadrul statului de functii al Spitalului municipal Olteniţa Vizualizare
3 09/01/2023 Hotarare pentru transformarea unui post din statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Vizualizare
2 09/01/2023 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.51/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii Clubului NAVOL „ Vizualizare
1 09/01/2023 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.50/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor C2-C7 ale Spitalului municipal Oltenita „ Vizualizare
Nr. Data Titlu Document