wdt_ID Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire Document
241 207 19.12.2022 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren. apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100.parcela 5
242 208 19.12.2022 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Cvartal 122/1,sector cadastral 168-1
240 206 19.12.2022 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100,parcela l
243 209 19.12.2022 Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa
13 1 27.01.2022 Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimarilor pe anii 2023, 2024, 2025
14 2 27.01.2022 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica pe anul 2022 al Directiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita
15 3 27.01.2022 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2022
16 4 27.01.2022 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
17 5 27.01.2022 Hotrarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile-terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in Municipiul Oltenita, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinatia spatii comerciale
18 6 27.01.2022 Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a uni bun imobil (teren) situat in municipiul Oltenita , b-dul Tineretului nr.157 (incinta Colegiului National „Neagoe Basarab”), in suprafata de 60 mp, proprietate publica a municipiului Oltenita
Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire