wdt_ID Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire Document
1 1 27-01-2022 Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimarilor pe anii 2023, 2024, 2025
2 2 27-01-2022 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica pe anul 2022 al Directiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita
3 3 27-01-2022 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2022
4 4 27-01-2022 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
5 5 27-01-2022 Hotrarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile-terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in Municipiul Oltenita, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinatia spatii comerciale
Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire