Monumentul eroilor din Razboiul de Întregire Naţională din Olteniţa, inaugurat la 29 iunie  1930, este situat în centrul orasului, pe B-dul Republicii, şi este opera sculptorului Ion Iordanescu. Piedestalul, de forma unui trunchi de piramidă alungit, realizat din blocuri  paralelipipedice de calcar, este surmontat de un grup statuar ronde-bosse, turnat in bronz, înalt de 2,50 m şi reprezentând doua personaje: un soldat în ţinută de campanie, care ţine în mâna dreaptă o armă în cumpănire, cu stânga indicând direcţia înainte, şi o femeie reprezentând Victoria, având in mâna stangă o trâmbită din care sună începerea atacului, iar în mâna dreaptă o cunună de lauri. Pe faţadele piedestalului sunt montate placi din bronz, pe care se afla gravat următorul text: „Eroilor din Olteniţa, adâncă recunoştinţă”. Pe monument sunt înscrise numele a 166 de militari, fii ai localităţii, căzuţi la datorie în luptele din Primul Război Mondial.