Regulament

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Oltenița

Regulament

cuprinzand măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive