Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 20.05.2024

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 20.05.2024

Luni, 20.05.2024, ora 10.00, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Oltenita. Sedintele Comisiilor se vor tine in aceeași…
Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 31.08.2023

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 31.08.2023

Joi, 31.08.2023, ora 10:00, va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita.  Sedinta va avea loc la sediul Consiliului…
Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 27.07.2023

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 27.07.2023

Joi, 27.07.2023, ora 10:00, va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului…

You do not have permission to view this form.
Data Denumire Inițiator Document
31/01/2024 Proiect de hotarare privind stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2024 Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT Municipiul Oltenita, pentru anul 2024 Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2024 Proiect de hotarare pentru stabilirea “Situatiilor deosebite” a criteriilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2024 Proiect de hotarare privind acordarea avizului pentru efectuarea activitatii specifice serviciului funerar de transport al persoanelor decedate prestatorului de servicii funerare SC Dan Mica Sicrie SRL Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2024 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2024 si a estimarii bugetare pentru anii 2025, 2026, 2027 Milescu Costinel Vizualizare
22/12/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 ,alin. 1) din H.C.L. nr. 170/06.12.2023 privind aprobarea etapizarii si continuarii finantarii proiectului cu titlul“ Reabilitare, Modemizare, Extindere (prin desflintare corpuri anexa C2, C3, C4) si dotare Scoala Gimnaziala Prof. Lucian Pavel, Municipiul Oltenita,Judetul Calarasi”, SMIS 121931,in cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Milescu Costinel Vizualizare
22/12/2023 Proiect de hotarare pentru majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administrate” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. Municipiul Oltenita la data de 11.12.2023 Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025 – 2027 Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de catre Caminul pentru persoane varstnice”Sf.Gheorghe” din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita, in anul 2024 Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru elaborarea și implementarea stategiei de dezvoltare locală integrată “Dunărea Călărășeană Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei unitaţilor de ȋnvăţamânt preuniversitar din municipiul Olteniţa, pentru anul şcolar 2024 – 2025 Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr 133/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Oltenita in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic zonal – “Lotizare in scopul construirii de locuinte si dotari complementare” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, tarlaua nr. 121/1, Parcela 1, lot 1, conform Cartii Funciare nr. 29089,numar cadastral 29089, jud. Calarasi Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investiti “Creşterea performantei energetice a Blocului M1”, din -bdul 1 Decembrie nr.104, municipiul Olteniţa, Judeţul Călăraşi Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investitii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii Bloc C4” din str. Al. Iliescu nr.33-35, municipiul Olteniţa, Judeţul Călăraşi Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului municipal Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Serviciului Public “Directia de Cultura Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărului de personal ale SC Ecosal Servicii Oltenița SRL Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada ianuarie – martie 2024 Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind contractarea unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare. Milescu Costinel Vizualizare
21/12/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Infiintare centru de aport voluntar in municipiul Oltenita ” Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a devizului general pentru obiectivul de investiții”Construire garaj pentru autobuze electrice” situat in str.Cuza Voda nr.169-171,municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general actualizat, faza PT, aferente obiectivului de investitii“ Cresterea performantei energetice a blocului L1, din b-dul 1 Decembrie nr.92, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind soluţionarea cererilor de locuinte pentru tineri,destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statul de functii al apararului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si din cel al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oltenita in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada octombrie- decembrie 2023 Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2023 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului Local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al actiunii „Nunta de aur – reinnoirea juramintelor”, Oltenita – octombrie 2023 Milescu Costinel Vizualizare
22/09/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
22/09/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea majorarii cheltuielilor neeligibile finantate din bugetul local pentru proiectul de investitii: “Reabilitare, Modernizare si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind asocierea UAT Municipiul Oltenita, cu UAT Comuna Chirnogi, UAT Comuna Mitreni si UAT Comuna Ulmeni, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Transport Metropolitan Oltenita”, persoana juridica de drept privat si de utilitate public Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de functii al Spitalului municipal Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui bun imobil – teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situat in Municipiul Oltenita, str. Macului nr. 1, in suprafata de 131 mp, cu destinatia “construire anexa” Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui bun imobil – teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str. Depozitelor, nr. 1 A, in suprafata de 4341mp, cu destinatia “construire hala” Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind vânzarea către dnul Băbaru Ionel Cristian și d-na Băbaru Lenuța a terenului în suprafaţă de 290.00 mp (288,00 mp. din acte), aparținând domeniului privat al municipiului Oltenița, situat în municipiul Oltenita, str. Zefirului nr.36 ( lot nr.18) Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr 33/27.03.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabiitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico economici pentru Municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr 34/31.03.2022 privind aprobarea cofinantarii investitii din “Proiectul regional de dezvolttare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei nr. 4 la HCL nr. 20/23.02.2023 privind aprobarea bugetului SC Ecosal Servicii Oltenita SRL pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024 – 2025 Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii autoritatilor locale ale municipiului Oltenita privind organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative prevazute de “Programul pentru scoli al Romaniei in anul scolar 2023 – 2024” Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna, gradinile de cartier (scuaruri) aflate pe domeniul public al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului UAT municipul Oltenita la data de 30.06.2023 Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind schimbul unei locuinte ANL, situata in bdul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson B, etaj 3, ap.-, atribuita dnei Topȋrceanu Giorgiana, cu locuinta ANL, vacanta, de aceeasi categorie, din bdul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson B, etaj 3 Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului unui contract de inchiriere pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion in vederea exercitarii atributiilor de reprezentant al municipiului Oltenita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Ecomanagement Salubris” Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului local al municipiului Oltenita in calitate de coorganizator al evenimentului “Festivalul Berii”, editia a II-a- Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind abrogarea anexei nr. 3 (grila de salarizare) la Hotararea nr. 100/ 26.08.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si a grilei de salarizare ale SC Ecosal Servicii Oltenita SRL Milescu Costinel Vizualizare
27/07/2023 Proiect de hotarare privind premierea unor sportivi ce au obtinut performante deosebite in activitatea sportiva Ciorica George Vizualizare
29/06/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii privind participarea persoanelor fizice in cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat de municipiul Oltenita in cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Infrastructura pentru transport verde-piste pentru biciclete in municipiul Oltenita, judetul Calarasi Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr.52/30.04.2008 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind probarea/ respingerea cererilor de atribuire terenuri din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2023 Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de functii al Spitalului municipal Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2023 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada iulie- septembrie 2023 Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii al Directiei Asistenta Sociala Oltenita; Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr.82,bl.G 40; Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, situate in municipiul Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 163 şi nr.169-171 Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind apartamentarea bunului imobil bloc B5, tronsoanele A+B+C+D apartinand domeniului privat al statului si aflat in administrarea Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, b-dul l Decembrie, nr. 26 Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare pentru atribuirea de denumiri unor strazi din municipiul Oltenita si numerotarea loturilor existente pe acestea Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic General si a Regulamentului Urbanistic aferent pentru municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului total al proiectului “Insule ecologice digitalizate in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022 de catre S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr. 165/28.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acesteia cu veniturile proprii ale bugetului local Milescu Costinel Vizualizare
25/05/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita, pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. municipiul Oltenita, la data de 31.03.2023 Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind acordarea de stimulente financiare medicilor navetiști din Spitalul Municipal Oltenița și aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a acestora Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL, din municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103, bl.Sahia Il.sc.B, sc.C Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuinte construite in municipiul Oltenita, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in b-dul Tineretului nr 93-103, bloc Sahia II, sc.B si sc. C, in b-dul 1 Decembrie nr.82, bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5 Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 101/28.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii “Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea sumelor prevăute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii “Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
27/04/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publica pe anul 2023 al Direcției Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
30/03/2023 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023. Milescu Costinel Vizualizare
30/03/2023 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de Coorganizator al acţiunii “Zilele localitatii Oltenita – 170 ani” Milescu Costinel Vizualizare
30/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de strada si numar aferent U.A.T. municipiul Oltenita-forma actualizata’ – initiator Milescu Costinel Milescu Costinel Vizualizare
30/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita. Milescu Costinel Vizualizare
30/03/2023 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului public al municipiului Olteniţa, situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.Stadionului nr. 5. Milescu Costinel Vizualizare
30/03/2023 Proiect de hotarareprivind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie- iunie 2023 Milescu Costinel Vizualizare
17/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ”Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C 1, din str. Al.Iliescu nr. 45-47., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
17/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ”Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C 2, din str. Al.Iliescu nr. 41-43., municipiul Oltenita,judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
17/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ”Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C3, din str. Al.Iliescu nr. 37-39., municipiul Oltenita ,judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
17/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ”Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C5, din str. Al.Iliescu nr. 31, municipiul Oltenita,judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
17/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie Modernizare si Reabilitare Strazi de interes local in municipiul Oltenita, judetul Calarasi, actualizata Milescu Costinel Vizualizare
17/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului ce se va practica de către SC Iridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Oltenița pentru gestionarea deșeurilor verzi biodegradabile precum și acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
13/03/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor furnizate de catre Caminul pentru persoane varstnice „Sf. Gheorghe” din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita pentru anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
13/03/2023 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Cresterea eficientei energetice a cladirilor Liceului Tehnologic “Ion Ghica”, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Cresterea performantei energetice a blocului P11, din str. Al.Iliescu, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Cresterea performantei energetice a blocului L1, din bdul. 1 Decembrie, nr 92, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Cresterea performantei energetice a blocului Sahia I, scara B si scara C, din bdul. Tineretului nr 121, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Cresterea performantei energetice a blocului R, din bdul. Republicii, nr 39, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului “Digitalizarea si dotarea salilor de clasa din unitatile de invatamant” Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 101/28.07.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi Milescu Costinel Vizualizare
10/03/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea sumelor prevazute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii “ Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor furnizate de catre Caminul pentru persoane Varstnice SF Gheorghe din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita pentru anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pentru gospodarirea municipiului Oltenita in anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita situat in intravilanul mun Oltenita Tarla 100 parcela 2 Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita situat in intravilanul mun Oltenita bdul 1 Decembrie nr. 26 bloc B5 Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli as SC Ecosal Servicii Oltenita SRL pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 850.000 lei pentru finantarea programelor sportive ale Asociatiei Club Sportiv Municipal Oltenita, in anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către SC Iridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Olteniţa pentru gestionarea deşeurilor municipale abandonate şi a deşeurilor stradale precum şi acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului teren in suprafata de 212 mp situat in Mun Oltenita, Tarlaua 117, Parcela 12, lot 2, numar cadastral 29818 cu destinatia „canal evacuare ape pluviale” Milescu Costinel Vizualizare
23/02/2023 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
15/02/2023 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
15/02/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
06/02/2023 Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiză a fundamentării costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor serviciilor fumizate de către Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Gheorghe” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Olteniţa, pentru anul 2023 Tomoiagă Dorel, Ivan Cristian Laurenţiu, Măcău Daniel, Oprican Marius Edward, Baltoș Marian, Popa Cristina Iulica, Mihalache Marius Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniu privat al UAT Municipiul Oltenita in domeniul public al UAT Municipiul Oltenita a imobilului teren, in suprafata de 1426 mp., situat in intravilanul mun. Oltenita nr. cad 29254 Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcţii al Spitalului municipal Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinţa din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2022 de bugetul local si unele institutii publice locale finantate din bugetul local si din venituri proprii Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2023 si a estimării bugetare pentru anii 2024,2025,2026 Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor furnizate de către Căminul pentru persoane varstnice ”Sf.Gheorghe” din cadrul Direcţiei Asistenta Sociala Oltenita pentru anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2023 Milescu Costinel Vizualizare
31/01/2023 Proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul Oltenita în perioada 2023-2028 Milescu Costinel Vizualizare
09/01/2023 Proiect de hotarare pentru transformarea unui post din cadrul statului de funcţii al Spitalului Municipal Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
09/01/2023 Proiect de hotarare pentru transformarea unui post din cadrul statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
09/01/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 51/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita, pentru aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficientei energetice a clădirii Clubului Navol” Milescu Costinel Vizualizare
09/01/2023 Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 it.c din Hotararea nr. 50/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita. pentru aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficientei energetice a cladirior C2-C7 ale Spitalului Municipal Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
28/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi UAT Oltenita pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS‘ COD MYSMIS 130963 Milescu Costinel Vizualizare
27/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a regulamentului de organizare si funcţionare Spitalului Municipal Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/12/2022 Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii nr. 116/17.12.2020 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Oltenita in Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea participării UAT municipiul Oltenita la Programul Casarea autovehiculelor uzate „Rabla local”, derulat in colaborare cu Agenţia Fondului pentru Mediu Milescu Costinel Vizualizare
22/12/2022 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale unor categorii de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
22/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
22/12/2022 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenita in anul fiscal 2023 Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada ianuarie – martie 2023 Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti si a staţiilor de transfer Lehliu-Gara, Olteniţa, Călăraşi, transportul deşeurilor reziduale de la staţiile de transfer la depozitul conform de deşeuri nepericuloase Ciocăneşti precum si colectarea, transportul deşeurilor voluminoase, deşeurilor din construcţii si demolări, deşeurilor menajere periculoase din judeţul Călăraşi Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuţiilor de reprezentant al municipiului Oltenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOMANAGEMENT SALUBRIS Calarasi pentru a efectua plata sumelor provenite din valorificarea deşeurilor de ambalaje prin intermediul O.I.R.E.P.,in numele U.A.T. municipiul Oltenita, către operatorul serviciului de salubrizare ce are contract de delegare a gestiunii Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Cvartal 122/1,sector cadastral 168-1 Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren. apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100.parcela 5 Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 roiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100,parcela l Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 94,parcela l Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii termenului unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
19/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 08.12.2022 Milescu Costinel Vizualizare
16/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
15/12/2022 Proiect de hotarare privind preluarea de la POLITIA LOCALA SECTOR 1 BUCUREŞTI, prin transfer, fara plata, a unui autovehicul Ml marca Suzuki SX4 Milescu Costinel Vizualizare
15/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
14/12/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Oltenita, pentru anul scolar 2023 – 2024 Milescu Costinel Vizualizare
14/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
13/12/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita. pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
07/12/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Voluntar pentrn Situaţii de Urgenţă Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea unui membru in Comisia de specialitate pentru urbanism si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, administrarea domeniului public si privat al statului, gospodărire comunala protectia mediului din cadrul Consiliului local al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea transformării unor posturi de natura contractuala din statul de funcţii al Direcţiei Asistenta Sociala Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare pentru casarea si valorificarea unui mijloc fix.proprietate privata a municipiului Oltenita, aflat in administrarea S.C.Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilităţii autoritatilor locale ale municipiului Oltenita privind organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor si prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru şcoli al României in anul şcolar 2022-2023 Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pe o suprafaţa totala de 162,76 mp. teren, proprietate publica a municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea stabilirii destinaţiei “ ZONĂ INDUSTRIALĂ – Producere de energie verde – panouri fotovoltaice, eoliene”şi a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenurile situate în municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, şos. Călăraşi KM.4 Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind intocmirea clocumentatiei cadastrale necesare deschiderii cărţilor funciare pentru doua suprafeţe de teren ( 2.676,oo mp. si 1771,oo mp.) apartinand domeniului public al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind vanzarea către d-l Dumitru Marius, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa, in suprafaţa de 483 mp(433 mp.din acte),situat in municipiul Oltenita,str. Gheorghe Lazar nr.65 Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare pentru completarea Hotărârii nr. 136/28.09.2022 a Consiliului Local al Municpiului Olteniţa privind trecerea din domeniul privat al U.A.T. MUNICIPIUL OLTENIŢA în domeniul public al U.A.T. MUNICIPIUL OLTENIŢA a imobilului compus din teren intravilan curţi – construcţii, în suprafaţa de 806 mp şi construcţia CI – construcţii administrative şi social culturale în suprafaţă construită de 806 mp, situat în intravilanul municipiului Olteniţa, str. Argeşului, nr. 74- 76, judeţul Călăraşi Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafaţa de 1.257 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita. str.Macului nr.l Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind schimbarea titularului dreptului de concesiune asupra terenului apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,în suprafaţă de 18 mp. situat în Olteniţa, b-dul 1 Decembrie, zona CFR, poziţia 9 Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
24/11/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2023 si a estimărilor pentru anii 2024 – 2026 Milescu Costinel Vizualizare
14/11/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie „Port turistic in municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
14/11/2022 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al actiunii „Targul de iarna” Milescu Costinel Vizualizare
14/11/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea Anexei Nr. 2 la H.C.L.nr.132/20.09.2022 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie -indicatori tehnico-economici initiali si actualizati si devizul general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii”Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
14/11/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
03/11/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
31/10/2022 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 , lit. C din Hotararea nr. 131/20.09.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea depunerii proiectului „Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei „ANALIZA MUNTICRITERIALA AMC2″- Studiu si raportul alternativelor de traseu, pentru Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie ” Sosea de Centura a municipiului Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Nicolae” Oltenita Nord Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oltenita, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea mutarii temporare a sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Oltenita,din str.Argesului nr.109-111, in sediul Primariei municipiului Oltenita, situat in b-dul Republicii nr 40 Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind schimbul unei locuinte ANL, situata in bdul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson B, parter, ap.3, atribuita dlui Damian Marian-Alexandru, cu locuinta ANL, vacanta, de aceeasi categorie, din bdul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson C, parter, ap.2 Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii termenului unui contract de locatiune pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea încheierii Protocolului de cooperare pentru realizarea intervenției la alertele generate ca urmare a dispunerii măsurii de monitorizare electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, potrivit principiului “cel mai apropiat intervine”, între Inspectortul de Poliție Județean Călărași și Municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului activitatii de ridicare, transport, depozitare, pază şi restituire (eliberare) a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Oltenița, a vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oltenița și a vehiculelor fără stăpân Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. municipiul Oltenita, la data de 30.09.2022 Milescu Costinel Vizualizare
18/10/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea art.3, art.4 si inlocuirea anexei nr. 2 la hotararea nr. 152/08.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea participarii la Programul privind cresterea aficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
13/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Oltenita, judeţul Calarasi, ca partener in cadrul proiectului “1.1.1. – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) in cadrul U.A.T.Comuna Chiselet” Milescu Costinel Vizualizare
13/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Oltenita,judeţul Calarasi, ca partener in cadrul proiectului “1.1.1. – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) in cadrul U.A.T.Comuna Radovanu” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii proiectului „Infrastructura TIC in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea sumelor prevăute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/28.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico – economici iniţiali si actualizati si a devizului general iniţial si actualizat, aferent obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita, judeţul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii proiectului „Creşterea performanţei energetice a blocurilor Ml, C4, MIC din Municipiul Olteniţa, jud. Călăraşi” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii proiectului „Sistem de Transport Inteligent in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre privind inlocuirea Anexei (descrierea sumara a investitiei) la Hotararea Consiliului local al municipiului Oltenita nr. 37/31.03.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului: „ CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR LICEULUI TEHNOLOGIC «NICOLAE BALCESCU» OLTENITA ” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre privind inlocuirea Anexei (descrierea sumara a investitiei) la Hotararea Consiliului local al municipiului Oltenita nr. 50/18.04.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului: „Creşterea eficientei energetice a clădirilor C2-C7 ale Spitalului Municipal Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotărâre privind privind inlocuirea Anexei (descrierea sumara a investitiei) la Hotararea Consiliului local al municipiului Oltenita nr. 51/18.04.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficientei energetice a clădirii Clubului NAVOL” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui Petre Leonard-Florin, precum si vacantarea locului de consilier local Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea titlului si înlocuirea anexei la Hotararea nr. 165/28.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita, privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficientei energetice şi consolidare seismica a Ansamblului de clădiri administrative corp C2, B-dul Tineretului nr. 159 – 161, municipiul Oltenita Judeţul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficientei energetice şi consolidare seismica a Ansamblului de clădiri administrative corp C1+C6, B-dul Tineretului nr. 159 – 161, municipiul Oltenita Judeţul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficientei energetice şi consolidare seismica a clădirii Corp C2, Strada Argeşului nr.12, municipiul Oltenita, jud. Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “INTERVENTII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ŞCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE” OLTENITA Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „INTERVENTII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ŞCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET OLTENITA” Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “INTERVENTII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ŞCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA” OLTENITA Milescu Costinel Vizualizare
07/10/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „INTERVENTII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI CINEMATOGRAF FLACARA OLTENITA” Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al UAT municipiul Oltenita in domeniul public al UAT municipiul Oltenita a imobilului compus din teren intravilan curţi constructii in suprafaţa de 806 mp si constructia Cl-constructii administrative si social culturale in suprafaţa constuita de 806 mp situat in intravilanul municipiului Oltenita str Argeşului, nr. 74-76, judeţul Calarasi Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare privind inlocuirea Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 4 la Hotararea nr. 101/28.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico – economici iniţiali si actualizati si a devizului general al obiectivului de investitii iniţial si actualizat, aferent obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea Art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita. privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
26/09/2022 Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului „Nunta de Aur – reinnoirea juramintelor 2022” Milescu Costinel Vizualizare
26/09/2022 Proiect de hotarare pentru acordarea unui mandat special dlui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuţiilor de reprezentant al municipiului Oltenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului „Insule ecologice digitalizate in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului „Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie indicatori tehnico-economici initiali si actualizati si devizul general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare sistem de canalizare vechi – municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local aferente obiectivului de investitii „Reabilitare sistem de canalizare vechi – municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenita in anul fiscal 2023 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenita si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare pentru completarea obiectului de activitate al S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Acţiune privind Incluziunea minoritatii rome Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada octombrie-decembrie 2022 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartment din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, bdul Marasesti, nr 12, bloc Z24, scara A, catre d-l Enache Marian, titular al contractului de inchiriere nr. 11591/11.07.2006 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Inspectoratul de Politie al Judetului Calarasi si Municipiul Oltenita privind mentinerea climatului de siguranta publica, apararea proprietatii publice si private pe raza municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei locuinte ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Caminului pentru persoane varstnice „Sf. Gheorghe” din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare privind incheierea prin licitatie publica a unor bunuri imobile (4 spatii), situate in municipiul Oltenita, str. Spiru Haret nr.1 (incinta Gradinitei nr. 2), proprietare publica a municipiului Oltenita, administrate de Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” Oltenita, cu destinatia spatii depozitare Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare privind incheierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile (terenuri), situate in municipiul Oltenita, str. Spiru Haret nr.1 (incinta Gradinitei nr. 2), proprietare publica a municipiului Oltenita, administrate de Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” Oltenita, cu destinatia construire garaje Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.39/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea performantei energetice a blocului Sahia I,scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr.121, municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.41/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea performantei energetice a blocului LI, din b-dul 1 Decembrie nr.92 , municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.42/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea performantei energetice a blocului R, din b-dul Republicii nr.37-39 , municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.48/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului“Cresterea eficientei energetice a blocului C2 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.45/08.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului“Cresterea eficientei energetice a blocului C1 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.49/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului“Cresterea eficientei energetice a blocului C3 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.36/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “REABILTARE ENERGETICA SEDIU PRIMĂRIE” Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 roiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.38/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficientei energetice a clădirilor Liceului Tehnologic « Ion Ghica », municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.43/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficientei energetice a blocului P 11, din str.Al.Iliescu nr.22, municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.47/08.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficientei energetice a cladirii bloc C5″ Milescu Costinel Vizualizare
02/08/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
28/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferent obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
28/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local aferente obiectivului de investitii ”Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ‘’Amenajarea Parcului Turistic Argeş’’ Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament – apartinand proprietatii private a statului construit prin ANL, situat in municipiul Oltenita. b-dul. Tineretului nr. 93-103, bloc Sahia II, sc.B. către dl. Ispas Gabriel – Daniel, titular al contractului de inchiriere nr. 19482/2021 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament – apartinand proprietatii private a statului construit prin ANL, situat in municipiul Oltenita. b-dul. 1 Decembrie nr. 82, bloc G 40, sc.A. către dl. Baltos Vasile-Adrian. titular al contractului de inchiriere nr. 12735/2019 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, b-dul.Republicii nr. 20-22, bloc F 4, sc.A, către dna Costea Fanica, titular al contractului de inchiriere nr. 14324/2007 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea locaţiei in care vor fi amplasate temporar tarabe pentru comercializarea de produse agroalimentare Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea perioadei in care se efectueaza activitatea de inventariere a domeniului public si privat al municipiului Oltenita precum si a datei pana la care se face publicarea pe pagina de internet a institutiei Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea “Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Oltenita’’ Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului U.A.T. Municipiul Otenita. la data de 30.06.2022 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 AMENDAMENT la Proiectul de Hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Oltenita” – Amendament formulat de: Coman Lenuta, Buzoianu Marius, Pitoi lon, Popa Cristina lulica, Munteanu Alina Luisa si Pironea Viorel (consilieri locali) Coman Lenuta, Buzoianu Marius, Pitoi Ion, Popa Cristina-Iulica, Munteanu Alina-Luisa, Pironea Viorel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea devizului general (actualizat ) si a indicatorilor tehnico-ecomomici (actualizati) pentru obiectivul de investitie”Construire si dotare corp Spital Oltenita, str.Argesului nr.134,Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N .I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare corp Spital Oltenita,str.Argesului nr.134, Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Hotarare prind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
08/07/2022 Proiect de hotarare Privind aprobarea depunerii proiectului „CRESA MICA PENTRU MAXIM 4 GRUPE / 40 COPII IN MUNICIPIUL OLTENITA” Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al actiunii “Cupa Dunarii “ la box Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, B-dul Marasesti, nr. 27,bloc 138, sc.B, et.-, ap.-, catre d-na Ionita Mariana, titulara contractului de inchiriere nr.22509/2008 Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.72/30.07.2020 a Consiliului local al municipiului Olteniţa privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuţiilor de reprezentant al municipiului Oltenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada iulie-septembrie 2022 Milescu Costinel Vizualizare
03/06/2022 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Olteniţa, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12. 2021 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12. 2021 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru preluarea la bugetul U.A.T. municipiul Oltenita, a excedentului înregistrat de care Direcţia de Asistenta Sociala Oltenita in anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea transformării unui post de natura contractuala din statul de funcţii al Direcţiei Asistenta Sociala 0ltenita Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru completarea anexei la Hotararea nr. 162/18.12.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al municipiului 0ltenita Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuinţelor închiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr,82,bl.G40, sc.A Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L. situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr. 93-103, bloc Sahia II, sc.B, et.3, ap. 15, către d-na Stoica Ionela, titulara contractului de închiriere nr. 27224/02.12.2013 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea/completarea Hotararii nr.31/31.03.2022 privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L. situat in municipiul Oltenita, bdul. Tineretului nr. 93-103. bloc Sahia II, sc.B, et.I, ap.4. catre dl. Veresteanu Bogdan-Alexandru, titular al contractului de închiriere nr. 5819/ 15.04.2005 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea art.2.alin.(3) din Hotararea nr.32/31.03.2022 a Consiliului local al municicpiului Oltenita privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, str. Argeşului, nr.19 A, Bl. 129, sc.A. et.4. ap.14 către d-na Dumitru Ana, titulara contractului de închiriere nr. 28803/03.12.2010 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.l la H.C.L. nr.27 /24.03.2005 pentru modificarea H.C.L. nr.51/2001 privind insusirea listei terenurilor apartinand domeniul privat al municipiului 0ltenita Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenita si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Oltenita cu privire la oportunitatea achiziţionării de către municipiul Oltenita a unui teren situat pe teritoriul administrativ al municipiului Oltenita. cu destinatia “canal evacuare ape pluviale Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spaţiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, municipiul Oltenita, sos. Portului nr.3(incinta Liceului Tehnologic”Nicolae Balcescu Oltenita-local C cu destinatia chioşc alimentar Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Acordului de implementare al Proiectului”Cresterea sigurantei pacientilor din Spitalul municipal Oltenita”-cod SMIS 155338 Milescu Costinel Vizualizare
17/05/2022 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al Festivalului -concurs regional cu participare nationala de muzica si dans –Alize” – Editia a XI-a Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Transport verde în zona urbană Oltenița” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Sistem inteligent de management urban in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Infrastructura pentru Transport Verde – Piste pentru Biciclete in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare intre judetul Calarasi si municipiul Otenita in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reparatii capitale DN 4, cu frezare un strat, imbracaminti bituminoase usoare (inchise in borduri), in lungime totala de 5,9 km” Milescu Costinel Vizualizare
04/05/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică pe anul 2022 al Direcției Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul UAT-municipiul Oltenița, pentru anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimărilor pe anii 2023, 2024, 2025 Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind încetarea dreptului de folosință gratuită al Fundației “Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și loan” asupra terenului in suprafața de 5.245 mp.din acte(4.859 mp.din măsurători), situat în municipiul Oltenița, str. Argeșului, nr. 175 A și darea în folosință gratuită a acestui teren către Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe- Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind inchirierea prin licitație publica a doua bunuri imobile- terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situate in Municipiul Oltenița, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinația spatii comerciale Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind inchirierea prin licitație publica a uni bun imobil (teren)situat in municipiul Oltenița, b-dul Tineretului nr.l57(incinta Colegiului NationaP’Neagoe Basarab”), in suprafața de 60 mp, proprietate publica a municipiului Oltenița, administrat de Colegiului National ”Neagoe Basarab” Milescu Costinel Vizualizare
28/12/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
28/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 03.12.2021 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare pentru inlocuirea anexei nr.4 la Hotararea nr. 19/29.03.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren, situat pe teritoriul administrativ al municipiul Oltenița, TI 8,P26/1 si T16,P25, in suprafața de 805 mp, în scopul extinderii rețelei de străzi din municipiul Oltenița. Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea preluării bunurilor rezultate in urma finalizării investitiei“Extindere canalizare in zona Nord si in zona Sud a Orașului Oltenița”,si inscrierea acestora in domeniul public al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada ianuarie – martie 2022. Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind darea in administrarea operatorului regional S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi a bunurilor proprietate publica a municipiului Oltenița, rezultate in urma finalizării investiției “Extindere canalizare in zona Nord si in zona Sud a Orașului Oltenița” Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oltenița, pentru anul școlar 2022-2023 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 103/26.08.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului „Promovarea și valorificarea patrimonului natural al zonei dunărene prin achiziționarea de echipamente specifice activității de agrement în municipiul Oltenița” și aprobarea cheltuielilor aferente acestuia Milescu Costinel Vizualizare
08/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, pentru obiectivul de investiții ’’Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Oltenița, județul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenița in anul fiscal 2022 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat,cu frecventa,din municipiul Oltenița, care se acorda in anul școlar 2021-2022 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenița, B-dul Tineretului nr.68-70,sc.A,et ,ap ,către d-na Ilie Ștefana, titulara contractului de închiriere nr. 13/2004 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenița a bunului imobil “Grup sanitar public Flacara”,situat in interiorul parcului Flacara, scoaterea din funcțiune, casarea demolarea si valorificarea acestuia Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind închirierea prin licitație publica a unor terenuri agricole apartinand proprietății private a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pe o suprafața totala de 13,44 mp. teren, proprietate publica a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -’’Construire trei hale parter cu destinația sortare, procesare si reciclare deșeuri de ambalajejmprejmuire,branșamente si platforme betonate-’ si a Regulamentului local de urbanism aferent,pentru terenul in suprafața 12.225 mp., situat in intravilanul municipiului Oltenița, tarlaua 6,parcela 9, lotul 2, număr cadastral 24286 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind înlocuirea unui membru titular al Consiliului de administrație al Spitalului Municipal Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița in Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind organizarea evenimentului “Nunta de Aur- 2021“ Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare cu privire la punerea in aplicare a Hotărârii nr.90 /29.07.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind trecerea unor bunuri apartinand municipiului Oltenița, din administrarea S.C.Termourban S.R.L.OItenita , in administrarea Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind constatarea incetarii mandatului Matei Gheorghe-administrator al S.C.Ecosal Servicii S.R.L.Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind numirea d-lui LUNGA CRISTIAN ca administrator al S.C..Ecosal Servicii S.R.L.Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA” OLTENITA Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET” OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE” OLTENITA OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și-gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI CINEMATOGRAF FLACARA” OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
28/10/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea cererii de finanțare aferenta proiectului ’’REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE VECHI- MUNICIPIUL OLTENIȚA” si a devizului general estimativ al acestuia. Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2021 Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinta ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren, situat pe teritoriul administrativ al municipiul Oltenita, in suprafața de 738 mp, în scopul extinderii rețelei de străzi din municipiul Oltenita. Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind vanzarea către C.M.I. Dr.Secatureanu Vica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, in suprafața de 1093 mp, situat in municipiul Oltenița,b-dul 22 Decembrie nr. 115 Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-”CONSTRUIRE CRESA MARE, MUNICIPIUL OLTENITA,JUDEȚUL CALARASI”, bransare utilitati Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind preluarea de către municipiul Oltenița si inscrierea in domeniul privat al acestuia, a terenurilor neatribuite,ramase la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenița si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind darea în administrare către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L., a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Oltenița, in suprafața de 1414 mp., situat în municipiul Oltenița, Bd. Tineretului, nr. 159-161 Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi fara fundație in municipiul Oltenița, județul Călărași” Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea cererii de finanțare aferenta proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL OLTENIȚA” si a devizului general estimativ al acestuia. Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 105/02.09.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea indicatorilor- tehnico economici,a bugetului total si a cererii de finanțare actualizata, ale proiectului„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITĂȚILOR DE INVATAMANT DE LA NIVELUL MUNICIPIULUI OLTENIȚA IN VEDEREA GESTIONARII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2” Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița in consiliile de administrație ale unităților de invatamant din municipiul Oltenița. Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educație ale unităților de invatamant din Municipiul Oltenița. Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind vanzarea către d-1 Dumitru Iancu si d-na Ana Stefan, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, in suprafața de 267 mp, situat in municipiul Oltenița,str.Progresului nr.2A Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind vanzarea prin licitație publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița,in suprafața de 114 mp., situat in municipiul Oltenița, str.Barierei nr.1 A Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind închirierea prin licitație publica a trei bunuri imobile- terenuri,apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situate in Municipiul Oltenița, b-dul Marasesti nr.24A,24B si 26E, cu destinația spatii comerciale Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Construire rețea locala de date in cadrul Primăriei municipiului Oltenița ” Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea listei bunurilor transmise S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L, pentru desfasurarea corespunzătoare a activitatilor de salubrizare si deszăpezire in municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire “Hala Producție depozitare si birouri” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, Județul Calarasi, bdul. 22 Decembrie nr 3T, nr. Cadastral 28801 Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – In vederea stabilirii destinatiei ZONA INDUSTRIALA si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, Județul Calarasi, Sos Calarasi, Km 4, nr. Cadastral 20542 Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada octombrie – decembrie 2021. Milescu Costinel Vizualizare
02/09/2021 Proiect de Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru înlocuirea unui membru in Comisia pentru invatamant,cultura, sanatate, protecție sociala,activitate sportiva si agrement a Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea art.l din Hotararea nr.66/31.05.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea tarifelor de inchiriere a sălilor de sport administrate de instituții de invatamant din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Construire locuința parter” si a Regulamentului local de urbanism aferent,pentru terenul in suprafața 500 mp., situat in intravilanul municipiului Oltenița, tarlaua 117,parcela 2, lotul 1, număr cadastral 29009 Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “ Modernizare si reabilitare străzi de interes local in municipiul Oltenița,județul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea unor bunuri apartinand municipiului Oltenița, din administrarea S.C.Termourban S.R.L.Oltenița , in administrarea Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Oltenița, in domeniul privat al acestuia, a unor bunuri proprietate a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind premierea unei absolvente a Colegiului NationaL’Neagoe Basarab” Oltenița, pentru obținerea mediei 10 la examenul national de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2021 Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor d exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Oltenița in vederea instalării, intretinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice. Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenița, str.Alexandru Iliescu nr.45-47, bloc Cl,sc.A, x ,catre d-na Sandu Niculina, titulara contractului de inchiriere nr.21671/2008 Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenița, str.Alexandru Iliescu nr.45-47, bloc C2,sc.A, ,către d-na Diman Chiruta, titulara contractului de inchiriere nr. 18082/2006 Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare – primire a imobilelor Cinematograf “Flacăra” și Grădina de vară “Flacăra”, încheiat între Municipiul Oltenița și R.A.D.E.F. “ROMÂNIAFILM”privind aprobarea Protocolului de predare – primire a imobilelor Cinematograf “Flacăra” și Grădina de vară “Flacăra”, încheiat între Municipiul Oltenița și R.A.D.E.F. “ROMÂNIAFILM” Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic(inclusiv Devizul general faza Proiect Tehnic) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare,modernizare, extindere(prin desființare corpuri anexa C2,C3 si C4) si dotare Școala Gimnaziala “Prof.Lucian Pavel”,municipiul Oltenița, județul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare Privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila al MunicipiuluiOltenita pentru perioada 2021 – 2027 Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 106/26.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor ce se vor aplica in anul 2021 in municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru modificarea art.l al H.C.L.nr.71/31.05.2021, privind modificarea/completarea H.C.L nr.l 1/ 31. 01.2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Oltenița, prin Consiliul local al municipiului Oltenița, cu SC Ecosal Servicii Oltenița SRL si S.C. Termourban S.R.L. in vederea infiintarii CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada iulie – septembrie 2021. Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului “Integritatea de la A la Z”, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generala Anticoruptie, in cadrul cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP 15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), precum și aprobarea bugetului proiectului. Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru modificarea art.l, alin.(8) si (9 ) din Hotararea nr.23/27.02.2014 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind stabilirea unor masuri pentru gestionarea câinilor fara stapan din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafața de 1.603 mp apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița,situat in intravilanul municipiului Oltenița, soseaua Portului nr. 34 A Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea unui teren, in suprafața de 400 mp. .situat in intravilanul municipiului Oltenița, soseaua Portului nr. 34 A, din domeniul privat al municipiului Oltenița, in domeniul public al acestuia Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2021privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2021 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuințelor închiriate tinerilor,, construite in regim A.N.L..din blocul G40, situat in municipiul Oltenița,b-dul 1 Decembrie nr.82 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind punerea la dispoziția proiectului “Watman-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II”, dezvoltat de Administrația Naționala “Apele Romane’’si darea in administrare către aceasta, pe toata durata de existenta a investiției, a spațiului de amplasare a 3 sirene , pe construcții proprietate publica a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in județele Calarasi si Ialomița in perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire “Bazin didactic de înot”, “Centru Cultural”, Sala dc sport cu tribuna de 180 locuri” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, tarla 121/1, parcela 1, lotul 2, nr. Cadastral 29090 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren in suprafata de 15653 mp apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița, Tarlaua 121/1,parcela 1,lotul nr.2 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea ’’Programului unitar de combatere a vectorilor, prin dezinsectie, in municipiul Oltenița, pe anul 2021” Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici (actualizați), a devizului general (actualizat) și a cofinanțării din bugetul local, pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în zona nord și sud a orașului Oltenița, județul Călărași Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat ce se va incheia între Consiliul Județean Calarasi, U.A.T. Municipiul Calarasi și U.A.T. Municipiul Oltenița,pentru pregătirea si implementarea Programului ‘’South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 108/26.11.2020 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al muncipiului Oltenița in consiliile de administrație ale unităților de invatamant din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare pentru înlocuirea anexei la Hotararea nr.39/22.04,2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se înscriu in contractele de locatiune pentru locuințe construite in municipiul Oltenița,prin Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in b-dul Tineretului nr. 93-103,bloc Sahia II, sc.B si sc. C,in b-dul 1 Decembrie nr.82.bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5. Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare pentru constatarea încetării de drept a mandatului dc consilier local a d-lui Cotea Gabriel precum si vacantarea locului de consilier local Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ’’Green Oltenița -Elaborarea planurilor de atenuare si adaptare la schimbările climatice in Municipiul Oltenița” Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil apartinand domeniului privat al Municipiuluiui Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița, Intrarea Calarasi nr.18 E numar cadastral 24964 Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educației si Cercetării, pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbării destinației unui bun imobil(constructie), apartinand domeniului public al municipiului Oltenița, situat in municipiul Oltenița, str.Argeșului nr. 12, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Prof.Lucian Pavel” Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domenilului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren-in suprafața de 13396,oo mp, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița,situat in intravilanul municipiului Oltenița, Intrarea Calarasi nr.18 E Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea infiintarii de către SC Intens SRL Oltenița, in municipiul Oltenița, b-dul 1 Decembrie nr.35, a unei autogari, ca activitate conexa a transportului public prin curse regulate Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educației si Cercetării, pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbării destinației unui bun imobil(teren+constructii), apartinand domeniului public al municipiului Oltenița, situat in municipiul Oltenița, str.Razboieni nr. 7, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea funcționarii Serviciului Public Căminul pentru Persoane Varstnice”Sfantul Gheorghe” Oltenița si Serviciului Public Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Oltenița ca unitati de asistenta sociala,fara personalitate juridica,in cadrul Direcției Asistenta Sociala Oltenița, din subordinea Consiliului local al municipiului Oltenița. Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind inchirierea prin licitație publica a 4 loturi terenuri agricole, apartinand municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare pentru desemnarea a 2 consilieri locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada aprilie – iunie 2021. Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare pentru înlocuirea unor membri in comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2021 si a estimărilor pe anii 2022, 2023, 2024 Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranța publica pe anul 2021 al Direcției Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare pentru înființarea unor posturi in afara organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița, pentru functionarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 ,din municipiul Oltenița, b-dul 22 Decembrie nr.76-incinta Scolii Gimnaziale”Mircea Eliade”-Sala de sport Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea transformării unui post din cadrul statului de funcții al Direcției Asistenta Sociala Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Oltenița si a regulamentului de funcționare a acesteia Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi din municipiul Oltenita si numerotarea loturilor existente pe acestea Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenița si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind reorganizarea Comisiei de ordine publica a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind constituirea comisiei mixte pentru sistematizarea circulației rutiere in municipiul Oltenița si aprobarea regulamentului de funcționare al acesteia Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind transformarea unui post din cadrul Servicului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul UAT-municipiul Oltenița, pentru anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind completarea H.C.L. nr.l 1/31.01.2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Oltenița, prin Consiliul local al municipiului Oltenița, cu SC Ecosal Servicii Oltenița SRL si S.C. Termourban S.R.L. in vederea infiintarii CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL OLTENIȚA cu disciplinele sportive oină si “Sportul pentru toti” Dragan Cristina Vizualizare
Data Denumire Inițiator Document