Hotărârile Consiliului Local 2023

There are no views with that ID

Hotărârile Consiliului Local 2022

wdt_ID Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire Document
241 207 19.12.2022 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren. apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100.parcela 5
242 208 19.12.2022 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Cvartal 122/1,sector cadastral 168-1
240 206 19.12.2022 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100,parcela l
243 209 19.12.2022 Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa
13 1 27.01.2022 Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimarilor pe anii 2023, 2024, 2025
14 2 27.01.2022 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica pe anul 2022 al Directiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita
15 3 27.01.2022 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2022
16 4 27.01.2022 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
17 5 27.01.2022 Hotrarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile-terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in Municipiul Oltenita, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinatia spatii comerciale
18 6 27.01.2022 Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a uni bun imobil (teren) situat in municipiul Oltenita , b-dul Tineretului nr.157 (incinta Colegiului National „Neagoe Basarab”), in suprafata de 60 mp, proprietate publica a municipiului Oltenita
Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire

Hotărârile Consiliului Local 2021

wdt_ID Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire Document
1 46 27-05-2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenița, pe anul 2021
2 47 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.03.2021
3 48 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale
incheiate la data de 31.12.2020 de catre S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
Vizualizează
4 49 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune
pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
Vizualizează
5 50 27-05-2021 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim
A.N.L.,din blocul G40, situat in municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr.82
Vizualizează
6 51 27-05-2021 Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Watman-Sistem informational pentru managementul integrat
al apelor -etapa II”, dezvoltat de Administratia Nationala“Apele Romane”si darea in administrare catre aceasta,
pe toata durata de existenta a investitiei, a spatiului de amplasare a 3 sirene,
pe constructii proprietate publica a municipiului Oltenita
Vizualizează
7 52 27-05-2021 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafata de
1.603 mp.,apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului nr. 34 A
Vizualizează
8 53 27-05-2021 Hotarare privind trecerea unui teren, in suprafata de 400 mp. ,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului
nr. 34 A, din domeniul privat al municipiului Oltenita,
in domeniul public al acestuia
9 54 27-05-2021 Hotarare privind punerea la dispozitia “Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si
Ialomita in perioada 2014-2020”,
a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor
investitii aferente acestuia
Vizualizează
10 55 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire
“Bazin didactic de inot”, “Centru Cultural”, Sala de sport cu
tribuna de 180 locuri” si a Regulamentului local de urbanism
aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, tarla 121/1,
parcela 1, lotul 2, nr. Cadastral 29090
Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire