wdt_ID Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire Document
1 46 27-05-2021 Hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenița, pe anul 2021
2 47 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.03.2021
3 48 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale
incheiate la data de 31.12.2020 de catre S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
Vizualizează
4 49 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune
pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
Vizualizează
5 50 27-05-2021 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim
A.N.L.,din blocul G40, situat in municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr.82
Vizualizează
6 51 27-05-2021 Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Watman-Sistem informational pentru managementul integrat
al apelor -etapa II”, dezvoltat de Administratia Nationala“Apele Romane”si darea in administrare catre aceasta,
pe toata durata de existenta a investitiei, a spatiului de amplasare a 3 sirene,
pe constructii proprietate publica a municipiului Oltenita
Vizualizează
7 52 27-05-2021 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafata de
1.603 mp.,apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului nr. 34 A
Vizualizează
8 53 27-05-2021 Hotarare privind trecerea unui teren, in suprafata de 400 mp. ,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului
nr. 34 A, din domeniul privat al municipiului Oltenita,
in domeniul public al acestuia
9 54 27-05-2021 Hotarare privind punerea la dispozitia “Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si
Ialomita in perioada 2014-2020”,
a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor
investitii aferente acestuia
Vizualizează
10 55 27-05-2021 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire
“Bazin didactic de inot”, “Centru Cultural”, Sala de sport cu
tribuna de 180 locuri” si a Regulamentului local de urbanism
aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, tarla 121/1,
parcela 1, lotul 2, nr. Cadastral 29090
Nr. Hotărâre Data Ședinței Denumire