Direcția pentru Administrarea Domeniului Public si Privat

Atribuții

Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat ( DADPP), este o structura care
face parte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si raspunde de
administrarea domeniului public si privat .

DADPP este responsabila de salubrizarea, amenajarea, reamenajarea si intretinerea spatiilor
verzi, a locurilor de joaca, parcurilor si scuarurilor , executarea si intretinerea mobilierului urban ,cailr
rutiere , astfel incat sa reprezinte un loc de recreere si distractie cu grad ridicat de civilizatie pentru
cetateni. DADPP, prin compartimentele sale , a realizat urmatoarele:
Obiectul de acitivitate al D.A.D.P.P. il constituie:

 sistematizarea circulatiei rutiere, cu sprijinul organelor de politie competente;
 repararea si intretinerea masinilor si utilajelor din dotare;
 amenajarea si intretinerea spatiilor verzi situate pe domeniul public si/sau privat al municipiului ;
 construirea, montarea si intretinerea mobilierului stradal;
 aducerea la indeplinire programele aprobate prin hotarari ale consiliului local si/sau prin dispozitii ale Primarului
municipiului Oltenita;
 indeplinirea altor atributii prevazute de lege si/sau de hotarari ale Consiliului Local;

 Amenajarea si Intretinerea tuturor spatiilor verzi existente, activitati ce constau in:
– curatat peluze de corpuri straine ;
– cosit gazon din parcuri si de pe domeniul public;
– greblat, udat, ferilizat gazon, scarificat ;
– plantat material floricol etapa I+II = 70.000 bucati( viola tricolor, bellis perenis, petunia spp,begonia
spp)
– plantat arbori si arbusti;
– tunderi de intretinere si corectie executate arborilor
– semnare gazon

 Intretinerea mobilierului urban existent:
– confectionat,reparat, vopsit bancute;
– reparat , vopsit cosuri de gunoi si bancute.
– gardut de imprejmuire la locurile de joaca pentru copii;
– completat cu nisip locurile de joaca ;
– intetinerea fantanilor arteziene in stare functionala;
– intertinerea si asigurarea curateniei toilettelor publice
 – amenajarea si intretinerea permanenta locucurilor de joaca si aparate de fittness;
 – inlocuirea si repararea indicatoarele rutiere .

 Intretinerea cailor rutiere prin :
– maturat mecanic periodic;
– marcarea longitudinala si transverasala a carosabilului;
– marcarea parcarilor;
– vopsirea de doua ori pe an a bordurilor cu vopsea de marcaje ,folosindu-se o cantitate de 12 tone
vopsea marcaje alba.

 COMPARTIMENT CIMITIR:
– concesionarea locurilor de veci ;
– intretinerea si repararea drumurilor de acces , alei in incinta Cimitirului” Eternitatea”;
 COMPARTIMENT PLANIFICAREA SERVICIILOR DEZVOLTARII PUBLICE

scopul principal este punerea
in aplicare a prevederilor OGR NR. 55/2002
 Tine evidentele tuturor mandatelor de executare a sarcini contraventionale cu oblicarea la prestarea unei activitati in
folosul comunitatii;
 Urmareste si verifica in teren prezentarea contravenientilor la locul de munca in termene legale;
 Intocmirea prezentei pentru contravenienti si raspunderea de predarea acestora in timp util catre Judecatorie si
Directia Taxe si impozite;
 Intocmirea raspunsurilor raspunsurilor catre organelle abilitate in ceea ce priveste stadiul mandatelor de executare a
sanctiunii contraventionale

 COMPARTIMENT TRANSPORT LOCAL
 – asigură cadrul pentru realizarea serviciilor de transport public local.
– eliberarea autorizatiilor de transport in regim de taxi
Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei
Municipiului Oltenita pentru transportatorii care îşi au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Oltenita.

COMPARTIMENT ADMINISTRARE PIATA TARGURI SI OBOR

 verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform
perevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
 verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
 nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare
existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
 incaseaza taxele pentru serviciile, prestate, pe baza de chitantier si asigura depunerea
acestora ;
 asigurarearea echipamenului commercial mobil si amplasarea acestuia inainte de
inceprea activitatii prevazute in orarul de functionare al pietei, precul si eliberarea si
salubrizarea zonei in vederea reluarii destinatiei initiale in maxim doua ore de la
terminarea activitatii;
 prezentele atributiuni se extend asupra activitatii targurilor, oboarelor si balciurilor
ocazionale;