ORDINEA DE ZI | Ședinta Consiliului Local Oltenița – 27.10.2021

ORDINEA DE ZI | Ședinta Consiliului Local Oltenița – 27.10.2021

Miercuri, 27.10.2021, va avea loc ședinta ordinară a Consiliului Local Oltenița în care se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi: –Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2021; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. –Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local ; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. –Proiect de hotarare privind privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului 0ltenita;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. –Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren, situat pe teritoriul administrativ al municipiul Oltenita, in suprafaţa de 738 mp, în scopul extinderii reţelei de străzi din municipiul Oltenita. ;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. –Proiect de hotarare privind vanzarea către C.M.I. Dr. Secatureanu Vica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa, in suprafaţa de 1093 mp, situat in municipiul Oltenita,b-dul 22 Decembrie nr. 115 ;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. –Informare privind stadiul de inscriere a datelor in Registrului agricol pe trim III-2021. –diverse Documentele se pot vizualiza/descarca…

Sari la conținut