PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: ⬤  un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi– Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Lăcătuș mecanic” dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. ⬤ un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi – Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Prelucrător prin aschiere ”dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. (1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. (2) Pentru…

REZULTAT – scris | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante „consilier superior” în cadrul SPCEP Oltenița

REZULTAT – scris | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante „consilier superior” în cadrul SPCEP Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.160/17.06.2021 Nr. 31353/17.VI.2021   Proces verbal de afişare a rezultatelor probei scrise la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție vacante  „consilier superior” în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița – Compartiment…

REZULTAT – selectie dosare | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița

REZULTAT – selectie dosare | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.160/17.V.2021   Rezultatul selecției   dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a  funcţiei publice vacante în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița- Compartimentul Evidența persoanelor   Având în vedere…

REZULTAT FINAL | Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II

REZULTAT FINAL | Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr. 127/28.IV.2021 Nr. 31164/02.VI.2021 PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 2 iunie 2021               Comisia  întrunită pentru desfăşurarea procedurilor de examinare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant ” inspector de specialitate”…

REZULTATE – proba scrisă | Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II

REZULTATE – proba scrisă | Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr. 127/28.04.2021 Nr. 31104/26.05.2021 PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 26 mai 2021               Comisia  întrunită pentru desfăşurarea procedurilor de examinare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant ” inspector de specialitate” în…

Primăria Municipiului Oltenița anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante, consilier clasa I în cadrul SPCLEP

Primăria Municipiului Oltenița anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante, consilier clasa I în cadrul SPCLEP

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcției publice vacante , consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul  Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Oltenița – Compartiment Evidența…

Primăria Municipiului Oltenița organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II  în cadrul Compartimentului Monitorul oficial Local – Direcția  Administrație publică locală

Primăria Municipiului Oltenița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Monitorul oficial Local – Direcția Administrație publică locală

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA, cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant –   inspector de specialitate II  în cadrul Compartimentului Monitorul oficial Local– Direcția  Administrație publică locală; Condiții de…

Sari la conținut