Direcția de Cultură Oltenița

Atribuții

Direcția de Cultură Oltenița este o instituție publică prin care se oferă servicii culturale, de protejare a patrimoniului material și imaterial, tangibil și intangibil, instituție-gazdă de spectacole și/sau concerte, redare filme, de utilitate publică, având deplină autonomie în stabilirea și realizarea strategiilor, programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și științifice proprii sau în colaborare, în consens cu politicile culturale și de educație ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității, în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la informație.

Aceasta are în administrare următoarele locații:

 • Clădire – str. Argeșului nr. 6A, mun. Oltenița –  ce deservește ca sediu social și în care se regăsesc spații expoziționale cu caracter permanent și temporar, depozit – pentru Biroul „Muzeul Civilizației Gumelnița; sală de spectacole și cinema 3D cu depozite și cabine pentru actori; spații de lectură și împrumut pentru compartimentul „Biblioteca Municipală”;
 • Clădire – monument istoric de pe str. Argeșului nr. 101 – din mun. Oltenița, ce deservește ca punct de lucru al Biroului „Muzeul Civilizației Gumelnița în care se regăsesc spații expoziționale cu caracter permanent și temporar, depozite, laborator de restaurare;
 • Casa Memorială „Alexandru Sahia” din comuna Mânăstirea – jud. Călărași – ca spațiu de expoziție permanent de etnografie;
 • Turnul de Apă – clădire monument istoric – ca spațiu pentru expoziții și evenimente culturale cu caracter termporar, de pe str. Argeșului nr. 4-6 din mun. Oltenița.

Instituția își are sediul în municipiul Oltenița, str.Argeșului, nr.6 A, este în subordinea Consiliului local Oltenița și este finanțată din venituri proprii, din subvenții de la bugetul local, precum și din alte surse potrivit prevederilor legale, având în componență următoarele compartimente/birouri a căror activitate o coordonează:

 • „Muzeul Civilizației Gumelnița” Oltenița;
 • „Biblioteca Municipală Oltenița”;
 • „Sală de spectacole și cinema”;

Direcția de cultură – Oltenița” se identifică ca unica instituție publică de cultură din mun. Oltenița care se adresează tuturor categoriilor sociale, asigurând cunoașterea istoriei, civilizației și culturii naționale, regionale și locale, conservarea, valorificarea și punerea în circuitul public a bunurilor din patrimoniul cultural național.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea respectând principiul autonomiei culturii şi artelor, libertăţii de gândire şi de expresie, promovând ideile şi proiectele sincronizate la obiectivele proprii, astfel încât de serviciile acestei instituţii să beneficieze toţi cetăţenii judeţului, fără deosebiri de naţionalitate, etnie, vârstă sau religie.

Misiunea Direcției de Cultură Oltenița, ca instituție publică de cultură, prin activitățile pe care le desfășoară, se adresează diverselor colectivități socio-profesionale, vizând:

  1. Promovarea municipiului Oltenița, a valorilor sale istorice, umane, culturale și științifice, tangibile și intangibile, la nivel național și internațional;
  2. Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la informație și instrucție culturală, contribuind la dezvoltarea intelectuală și spirituală a personalității umane în domeniul cultură;
 • Acoperirea din punct de vedere științific a tuturor cerințelor și exigențelor pieței de profil, responsabilitatea ei fiind unicitatea pe plan local și zonal.