Primăria Municipiului Oltenița anunță INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

Primăria Municipiului Oltenița anunță INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

  ANUNTA INTENTIA DE ELABORARE

A PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

 

Avand in vedere:

– prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ce stabileste obligativitatea realizarii, la initiativa municipalitatii, a unui plan urbanistic zonal  „Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

– prevederile Planului de Urbanism General al municipiului OLTENIȚA, aprobat prin HCL nr.82/30.05.2013, ce delimiteaza U.T.R.-36 – intre UTR 37 la nord, UTR 47 la sud, dig de apărare la vest si bld.22 Decembrie la est) si conditioneaza emiterea autorizatiilor de construire in acest perimetru prin realizarea P.U.Z. întrucât pentru acest U.T.R. există interdicție temporară de construire.

Argumentare: necesitatea schimbarii functiunii existente ZONA TEREN INTRAVILAN ARABIL  și inlăturarea interdicției de construire.

Iniţiator:  U.A.T. MUNICIPIULUI OLTENIȚA                         

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind etapa pregatitoare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL-„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

în perioada 05.10.2021 –19 .10.2021,

orele 8.oo – 16.30.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, BARBU MARIANA CORINA, tel. 0242/515770, interior 107.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către S.C. DEURBANISM S.R.L. în termen de  5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

  • elaborare propunerilor de reglementare

                 –   aprobare P.U.Z. prin H.C.L     

 

PRIMAR

Milescu Costinel

puz-lotizare-teren-buc

Ultima modificare: 05.10.2021 – 21:54 de către

Sari la conținut