ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje,  imprejmuire, branșamente și platforme betonate

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje, imprejmuire, branșamente și platforme betonate

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje, imprejmuire, branșamente și platforme betonate si a a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiului Oltenița , T 6 , P9, Lot2, nr.cad. 24286, jud. Calarasi, in vederea reglementarii din punct de vedere urbanistic

Aducem la cunostinta locuitorilor municipiului Oltenita ca a  fost elaborat si afisat  la sediul Primariei municipiului Oltenita, si pe site-ul Primariei, urmatorul proiect de hotarare:

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje,  imprejmuire, branșamente și platforme betonate si a a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiului Oltenița , T 6 , P9, Lot2, nr.cad. 24286, jud. Calarasi, in vederea reglementarii din punct de vedere urbanistic.

Pe marginea proiectului de hotarare mai sus precizat, cei interesati pot inainta Consiliului local, cu valoare de recomandare, propuneri, sugestii sau opinii, in scris, pana la data de 29.10.2021, ora 12, la Compartiment Relatii Publice, Registratura, Secretariat, persoana de contact: Dragoman Nicoleta.

puzhalindusparter

Ultima modificare: 25.10.2021 – 08:54 de către Oltenita IT

Sari la conținut