VIDEO / Sedinta Ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita din 25.11.2021

VIDEO / Sedinta Ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita din 25.11.2021

Joi, 25 noiembrie 2021, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita. Aceasta s-a desfasurat online, pe platforma „google meet”. 

Pe ordinea de zi a sedintei au fost discutate si supuse votului urmatoarele proiecte de hotarare:

 

-Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenita in anul fiscal 2022;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Olteniţa, pe anul 2021.;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat,cu frecventa, din municipiul Oltenita, care se acorda in anul şcolar 2021-2022.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, B-dul Tineretului nr.68-70,sc.A,et.4,ap. 18,către d-na Ilie Ştefana,titulara contractului de închiriere nr.l3/2004;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de închiriere locuinţa din municipiul 0ltenita;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Olteniţa a bunului imobil “Grup sanitar public Flacara”,situat in interiorul parcului Flacara, scoaterea din funcţiune, casarea demolarea si valorificarea acestuia;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind închirierea prin licitatie publica a unor terenuri agricole apartinand proprietatii private a municipiului 0ltenita;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pe o suprafaţa totala de 13,44 mp. teren, proprietate publica a municipiului 0ltenita;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -„Construire trei hale parter cu destinatia sortare, procesare si reciclare deşeuri de ambalaje,imprejmuire,branşamente si platforme betonate” si a Regulamentului local de urbanism aferent,pentru terenul in suprafaţa 12.225 mp., situat in intravilanul municipiului Oltenita, tarlaua 6,parcela 9, lotul 2, număr cadastral 24286; initiator: Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind înlocuirea unui membru titular al Consiliului de administraţie al Spitalului Municipal 0ltenita;initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “Nunta de Aur- 2021”.initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului Matei Gheorghe-administrator al SC ECOSAL SERVICII SRL Oltenita. ; initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea contractului-cadru de mandat al administratorului
S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L Oltenita ; initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind numirea d-lui LUNGA CRISTIAN ca administrator al S.C .. Ecosal Servicii S.R.L.Oltenita ; initiator:Milescu Costinel-Primarul municipiului Oltenita.
-Informare cu privire la punerea in aplicare a Hotararii nr.90 /29.07.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind trecerea unor bunuri apartinand municipiului Oltenita, din administrarea S.C.Termourban S.R.L.Oltenita , in administrarea Consiliului local al municipiului Oltenita.
-Prezentarea plângerii prealabile formulate de către SC Utiltrailer SA+SC Cassano Metal SRL pentru revocarea HCL nr. 131/2021 privind unele măsuri în domeniul gestionării deşeurilor pe raza administrativ-teritorială a municipiului Olteniţa;
-Prezentarea Citatiei emisa de Tribunalul Calarasi in dosarul nr. 1463/116/2021 avand ca obiect suspendare act administrativ si ca parti Consiliul local al municipiului Oltenita in calitate de parat si SC Utiltrailer SA+SC Cassano Metal SRL in calitate de reclamanţi;
Sari la conținut