VIDEO / Sedinta Ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita din 24.02.2022

VIDEO / Sedinta Ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita din 24.02.2022

ℹ️ Joi, 24 februarie 2022, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita.
💻 Sedinta s-a tinut online, pe platforma google meet. Pe ordinea de zi au fost discutate si supuse votului urmatoarele proiecte de hotarare:
🔹Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. pe anul 2022 si estimările pe anii 2023 – 2024 ; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 54 mp., situat in municipiul Olteniţa, b-dul Republicii nr.25 B.;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafaţa de 3.429 mp.,apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.Spiru Haret nr.l;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pe o suprafaţa totala de 9,oo mp. teren, proprietate publica a municipiului Oltenita ;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -„Modificare funcţiune si reglementari in vederea construirii unui adapost de animale” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, strada Matei Basarab,nr. 45, tarla 116, parcela 107, judeţul Calarasi;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului O1tenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliul local al municipiului Olteniţa în dosarul nr. 1640/116/2021, ce are ca obiect anularea Hotărârii nr. 131/28.10.2021 a Consiliului local al municipiului Olteniţa şi ca părţi: SC UTILTRAILER SRL şi SC CASSANO METAL SRL -reclmanţi şi Consiliul Local al Municipiului Olteniţa – pârât;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenita a unor bunuri aflate in administrarea SC Ecoaqua SA Calarasi – Sucursala Oltenita, scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului O1tenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
🔹Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie ” Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi”. initiator: d-l Milescu Costinel – primarul municipiului Oltenita.
🔹 Proiect de hotarare pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oltenita in  Comisiile de evaluare probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unele institutii preuniversitare din municipiul Oltenita ; initiator: d-Milescu Costinel – primarul municipiului Oltenita.
🔹Diverse

Sari la conținut