U.A.T.  MUNICIPIULUI OLTENIȚA ANUNȚĂ INTENȚIA DE ELABORARE  A PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „construire locuință parter”

U.A.T. MUNICIPIULUI OLTENIȚA ANUNȚĂ INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „construire locuință parter”

Având în vedere:

– prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ce stabileste obligativitatea realizării, la inițiativa dlui.  DOBRE LIVIU a unui plan urbanistic zonal pentru  „construire locuință parter”

– prevederile Planului de Urbanism General al municipiului OLTENIȚA, aprobat prin HCL nr.82/30.05.2013, ce delimiteaza terenul în suprafață de 500 mp ca făcând parte din  U.T.R.-32 ( între proprietate privată Constantin Nicolae la nord, proprietate publică str. M. Basarab la sud, proprietate privată Dobre Mihăiță la vest și proprietate privată Dobre Liviu lot nr. 2 la est) si condiționează emiterea autorizațiilor de construire în acest perimetru prin realizarea P.U.Z. întrucât pentru acest U.T.R. există interdicție temporară de construire.

Argumentare: necesitatea schimbarii funcțiunii existente ZONA TEREN INTRAVILAN ARABIL  și inlăturarea interdicției de construire.

Amplasament: tarlaua 117, parcela 2, lot nr. 1, nr. cadastral 29009, str. Matei Basarab

Iniţiator:  DOBRE LIVIU                            

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind etapa pregatitoare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL-  construire locuință parter”  

în perioada 19.02.2021 – 05.03.2021,

orele 8.oo – 16.30.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, BARBU MARIANA CORINA, tel. 0242/515770, interior 107.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către SC SDH ARCHITECURE S.R.L. în termen de  5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

  • elaborare propunerilor de reglementare
  • obtinere aviz tehnic
  • aprobare P.U.Z. prin H.C.L

 

PDF Embedder requires a url attribute
Sari la conținut