Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita – 26.05.2022

Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita – 26.05.2022

Joi, 26.05.2022, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

 

 • Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Olteniţa, pe anul 2022;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12. 2021 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru preluarea la bugetul U.A.T. municipiul Oltenita, a excedentului înregistrat de care Direcţia de Asistenta Sociala Oltenita in anul 2021 ;initiator: d-l Milescu Costinel- primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDF ZIP
 • Proiect de hotarare pentru aprobarea transformării unui post de natura contractuala din statul de funcţii al Direcţiei Asistenta Sociala 0ltenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru completarea anexei la Hotararea nr. 162/18.12.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al municipiului 01tenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuinţelor închiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr,82,bl.G40, sc.A ;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L. situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr. 93-103, bloc Sahia II, sc.B, et.3, ap. 15, către d-na Stoica Ionela, titulara contractului de închiriere nr. 27224/02.12.2013;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru modificarea/completarea Hotararii nr.31/31.03.2022 privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L. situat in municipiul Oltenita, bdul. Tineretului nr. 93-103. bloc Sahia II, sc.B, et.I, ap.4. catre dl. Veresteanu Bogdan-Alexandru, titular al contractului de închiriere nr. 5819/ 15.04.2005; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru modificarea art.2.alin.(3) din Hotararea nr.32/31.03.2022 a Consiliului local al municicpiului Oltenita privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, str. Argeşului, nr.19 A, Bl. 129, sc.A. et.4. ap.14 către d-na Dumitru Ana, titulara contractului de închiriere nr. 28803/03.12.2010;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.l la H.C.L. nr.27 /24.03.2005 pentru modificarea H.C.L. nr.51/2001 privind insusirea listei terenurilor apartinand domeniul privat al municipiului 01tenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenita si trotuarelor aferente acestora ;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Oltenita cu privire la oportunitatea achiziţionării de către municipiul Oltenita a unui teren situat pe teritoriul administrativ al municipiului Oltenita. cu destinatia “canal evacuare ape pluviale;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spaţiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, municipiul Oltenita, sos. Portului nr.3(incinta Liceului Tehnologic”Nicolae Balcescu Oltenita-local C cu destinatia chioşc alimentar;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Diverse ; ⇒ PDFZIP– Procesele Verbale ale Sedintelor din 20.04.2022; 28.04.2022; 04.05.2022; 12.05.2022; 17.04.2022; ⇒ PDF ZIP

 

SUPLIMENTARE: 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea Acordului de implementare al Proiectului”Cresterea sigurantei pacientilor
  din Spitalul municipal Oltenita”-cod SMIS 155338 ⇒ PDFZIP

Ultima modificare: 31.05.2022 – 11:12 de către Oltenita IT

Sari la conținut