Sedința Ordinară a Consiliului Local Oltenița – 20.04.2022

Sedința Ordinară a Consiliului Local Oltenița – 20.04.2022

Miercuri, 20.04.2022, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

  • Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2021; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. municipiul Oltenita, la data de 31.03.2022; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita, pe anul 2022; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte si a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor, altele decat cele construite prin A.N.L. si destinate inchirierii ; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie nr.52, bloc A 2, catre d-l Ilie Ion, titular al contractului de inchiriere nr. 11588/11.07.2006; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103,bl.Sahia II.sc.B, sc.C;  initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuinte construite in municipiul Oltenita, ,prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in b-dul Tineretului nr 93-103,bloc Sahia II, sc.B si sc. C, in b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de HOTARARE privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDF • ZIP
  • Procesele Verbale ale Sedintelor Consiliului Local din 31.03.2022 si 08.04.2022 ⇒ PDF • ZIP
  • DIVERSE ⇒ PDF • ZIP

Ultima modificare: 14.04.2022 – 08:22 de către Oltenita IT

Sari la conținut