Rezultatele finale ale concursului de ocupare a doua posturi vacante organizat în cadrul Primăriei municipiului Oltenița

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a doua posturi vacante organizat în cadrul Primăriei municipiului Oltenița

VEZI DOCUMENTUL OFICIAL

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin

Dispoziţia nr. 34/09.02.2021

Nr.30449/24.03.2021

Rezultatul final la  concursul/examenul de ocupare a 2 posturi  vacante organizat în cadrul Primăriei municipiului Olteniţa  în periada 18 martie – 24 martie 2021

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nr. dosar Funcţia/ Structura Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Nr.dosar 3913/18.02.2021 Administrator I Compartiment Administrare piață, târguri, obor Absent Absent Absent Respins
2 Nr.dosar 4185/22.02.2021 Administrator I Compartiment Administrare piață, târguri, obor 97,66 80,00 88,83 Admis
3 Nr.dosar 4623/26.02.2021 Administrator I Compartiment Administrare piață, târguri, obor 12,33 Respins
4 Nr.dosar 4553/25.02.2021 Administrator I Compartiment Administrare piață, târguri, obor 54,33 Absent Respins
5 Nr.dosar 4256/23.02.2021 Casier Compartiment Administrare piață, târguri, obor 92,33 70,00 81,16 Admis
6 Nr.dosar 4452/24.02.2021 Casier Compartiment Administrare piață, târguri, obor 34,00 Respins
7 Nr.dosar 4511/25.02.2021 Casier Compartiment Administrare piață, târguri, obor 31,00 Respins
8 Nr.dosar 3869/17.02.2021 Casier Compartiment Administrare piață, târguri, obor 53,33 65,00 59.16 Respins
9 Nr.dosar 4525/25.02.2021 Casier Compartiment Administrare piață, târguri, obor Respins  selecția dosarelor Respins
  • Afisat astăzi 24.03.2021 ora 12:30 la sediul Primăriei municipiului Olteniţa și pe pagina de internet a instituției.

Secretar –  Postelnicu Larisa

Sari la conținut