REZULTATE | Selecția dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant de Inspector de Specialitate – Compartiment Monitor Oficial Local

REZULTATE | Selecția dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant de Inspector de Specialitate – Compartiment Monitor Oficial Local

 

Proces verbal de  selecţie a dosarelor de înscriere la

concursul/examenul de ocupare a postului vacant organizat

în cadrul Primăriei municipiului Olteniţa în data de 26  mai 2021

încheiat astăzi 18.V.2021

 

Comisia de concurs desemnată prin

Dispoziţia nr. 127/28.IV.2021

Nr. 31019 din 18.V.2021

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin(2) şi (3)  şi art. 20  din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numar dosar Postul, gradul profesional/treapta profesională Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Nr.dosar 13805/12.05.2021 Inspector de specialitate II ADMIS  

2. Nr.dosar 13844/12.05.2021 Inspector de specialitate II ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26 mai 2021, ora 09.00 la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

Afişat astăzi, 18 mai 2021, ora 16.00, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa și pe pagina de internet a instituției.

Secretar,

Postelnicu Larisa

 

 

Sari la conținut