REZULTATE – proba scrisă | Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II

REZULTATE – proba scrisă | Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr. 127/28.04.2021

Nr. 31104/26.05.2021

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 26 mai 2021

 

            Comisia  întrunită pentru desfăşurarea procedurilor de examinare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant ” inspector de specialitate” în cadrul Primăriei municipiului a constatat următoarele:

În urma susţinerii probei scrise, candidații au  obţinut următoarele rezultate:

 

  Nr. dosar candidat Punctaj

 

Punctaj 

 

Punctaj

 

Media Rezultat probă
1. Dosar nr. 13805/12.05.2021 79.00 80.00 80.00 79.66 Admis
2. Dosar nr. 13844/12.05.2021 32.50 33.50 32.50 32.83 Respins

 

 

Candidații declarati admisi vor susţine interviul in data de 2 iunie 2021   ora 10.00 conform art. 24 alin.5 din H.G.R. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31  din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi,  26.05.2021 ora 12.00

Secretar-  Postelnicu Larisa

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut