REZULTAT – selectie dosare | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița

REZULTAT – selectie dosare | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.160/17.V.2021

 

Rezultatul selecției   dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a  funcţiei publice vacante în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița- Compartimentul Evidența persoanelor

 

Având în vedere prevederile art.40(1) lit.”a” şi ale art.50 din H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarea publici , modificată şi completată, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Nr. dosar/Funcția publică/structura Rezultatul selecţiei dosarelor

 

 

Motivul respingerii dosarului

 

1. Nr. dosar 18078/03.VI.2021

”consilier grad profesional superior”  S.P.C.E.P. Oltenița- Compartimentul Evidența persoanelor

ADMIS

 

 

 

 

 

            Proba scrisă a concursului se va susține  în data de 17 iunie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Olteniţa.

            Afişat astăzi, 9 iunie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa și pe pagina de internet a instituției.

 

Secretar al comisiei,                                                                                                                                                                                                               Larisa POSTELNICU

 

 

 

Sari la conținut