REZULTAT – scris | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante „consilier superior” în cadrul SPCEP Oltenița

REZULTAT – scris | Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante „consilier superior” în cadrul SPCEP Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.160/17.06.2021

Nr. 31353/17.VI.2021

 

Proces verbal de afişare a rezultatelor probei scrise la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție vacante  „consilier superior” în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița – Compartiment Evidența persoanelor, organizat în data de 17.VI.2021

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Funcţia publică

 

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1. Nr. dosar 18078/03.VI.2021 consilier  grad preofesional superior 95 puncte ADMIS

 

Interviul se va susține în data de 18 iunie 2021, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 17.VI.2021, ora 13.00 , la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

 

Preşedinte,                                                                                      Secretar,

Căpățînă  Elena-Cristina                                                        Larisa POSTELNICU

 

 

 

Sari la conținut