Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT

 

Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita

Luni 27.04.2020, UAT MUNICIPIUL OLTENITA, in calitate de beneficiar, a semnat contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul “ Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita”, cod MySMIS 127034.

Valoarea totală a proiectului:  10.249.389,39 lei, din care 9.527.340,10 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Contractul de finantare are o durată de implementare de 97 de luni, respectiv intre data de 31.03.2014 si data de 28.03.2022, aceasta perioada incluzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de  semnarea Contractului de finantare.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investitii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate publica si îmbunatatind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

  • Cresterea numarului de beneficiari de infrastructura medicala dotata ( pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii)
  •           Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente si dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile)
  • Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea starii de sanitate publica.

Implementarea activitatilor din cadrul proiectului se va face la sediul beneficiarului, precum si la Spitalul Municipal Oltenita, din str. Argesului, nr. 134.

Date de contact UAT MUNICIPIUL OLTENITA:

B-dul Republicii, nr. 40, municipiul Oltenita

Tel: 0242/515770

Fax: 0242/515087

e-mail: secretariat.primariaoltenita@gmail.com ;

integrare.primariaoltenita@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Sari la conținut