Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 31.08.2023

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 31.08.2023

Joi, 31.08.2023, ora 10:00, va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 
Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

 

🔘 Proiect de hotarare privind asocierea UAT Municipiul Oltenita, cu UAT Comuna Chirnogi, UAT Comuna Mitreni si UAT Comuna Ulmeni, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Transport Metropolitan Oltenita”, persoana juridica de drept privat si de utilitate public; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de functii al Spitalului municipal Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui bun imobil – teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situat in Municipiul Oltenita, str. Macului nr. 1, in suprafata de 131 mp, cu destinatia “construire anexa”; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui bun imobil – teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str. Depozitelor, nr. 1 A, in suprafata de 4341mp, cu destinatia “construire hala”; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare privind vânzarea către dnul Băbaru Ionel Cristian și d-na Băbaru Lenuța a terenului în suprafaţă de 290.00 mp (288,00 mp. din acte), aparținând domeniului privat al municipiului Oltenița, situat în municipiul Oltenita, str. Zefirului nr.36 ( lot nr.18); initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr 33/27.03.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabiitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico economici pentru Municipiul Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr 34/31.03.2022 privind aprobarea cofinantarii investitii din “Proiectul regional de dezvolttare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei nr. 4 la HCL nr. 20/23.02.2023 privind aprobarea bugetului SC Ecosal Servicii Oltenita SRL pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024 – 2025; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii autoritatilor locale ale municipiului Oltenita privind organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative prevazute de “Programul pentru scoli al Romaniei in anul scolar 2023 – 2024”; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenita pe anul 2023; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna, gradinile de cartier (scuaruri) aflate pe domeniul public al municipiului Oltenita; initiator-Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Diverse;– VIZUALIZARE PDF 

🔘 Procesul Verbal al Sedintei CL din 27.07.2023.– VIZUALIZARE PDF 

Ultima modificare: 30.08.2023 – 21:06 de către Oltenita IT

Sari la conținut