Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 30.03.2023

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 30.03.2023

Joi, 30.03.2023, ora 10:00, va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita.
Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

🔘 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023. – initiator Milescu Costinel- Primarulul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de Coorganizator al acţiunii “Zilele localitatii Oltenita – 170 ani”- initiator Milescu Costinel- Primarulul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de strada si numar aferent U.A.T. municipiul Oltenita-forma actualizata’ – initiator Milescu Costinel- Primarulul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita. – initiator Milescu Costinel- Primarulul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului public al municipiului Olteniţa, situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.Stadionului nr. 5. – initiator Milescu Costinel- Primarulul municipiului Oltenita. – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarareprivind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie- iunie 2023,-initiator Milescu Costinel- Primarulul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Diverse;

🔘 Procesul verbal al sedintei CL din 23.02.2023; – VIZUALIZARE PDF
🔘 Procesul verbal al sedintei CL din 10.03.2023; – VIZUALIZARE PDF
🔘 Procesul verbal al sedintei CL din 17.03.2023. – VIZUALIZARE PDF 

 

🔘 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare enegetica sediu primarie” din b-dul Republicii nr.40, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” ; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

🔘 Proiect de hotarare pentru majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Oltenita ; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

Ultima modificare: 30.03.2023 – 08:20 de către Oltenita IT

Sari la conținut