Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 27.10.2022

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 27.10.2022

Joi, 27.10.2022, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

 

 •  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. municipiul Oltenita, la data de 30.09.2022; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului activitatii de ridicare, transport, depozitare, pază şi restituire (eliberare) a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Oltenița, a vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oltenița și a vehiculelor fără stăpân; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDF ZIP

 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea încheierii Protocolului de cooperare pentru realizarea intervenției la alertele generate ca urmare a dispunerii măsurii de monitorizare electronică
  în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, potrivit principiului “cel mai apropiat intervine”, între Inspectortul de Poliție Județean Călărași și Municipiul Oltenița;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii termenului unui contract de locatiune pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind schimbul unei locuinte ANL, situata in bdul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson B, parter, ap.3, atribuita dlui Damian Marian-Alexandru, cu locuinta ANL, vacanta, de aceeasi categorie, din bdul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson C, parter, ap.2;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea mutarii temporare a sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Oltenita,din str.Argesului nr.109-111, in sediul Primariei municipiului Oltenita, situat in b-dul Republicii nr 40;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oltenita, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Oltenita.; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita. ⇒ PDFZIP

 

 

 • Procesele verbale ale sedintelor consiliului local din : 15.09, 26.09, 28.09, 07.10, 13.10, 18.10.2022; ⇒ PDFZIP

 

SUPLIMENTARE:

 • Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Nicolae” Oltenita Nord; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.⇒ PDFZIP

 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei „ANALIZA MUNTICRITERIALA AMC2″- Studiu si raportul alternativelor de traseu, pentru Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie ” Sosea de Centura a municipiului Oltenita, judetul Calarasi”; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.⇒ PDFZIP

Ultima modificare: 26.10.2022 – 10:10 de către Oltenita IT

Sari la conținut