Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 23.02.2023

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 23.02.2023

Joi, 23.02.2023, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor furnizate de catre Caminul pentru persoane Varstnice SF Gheorghe din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita pentru anul 2023; initiator d-Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pentru gospodarirea municipiului Oltenita in anul 2023; initiator d-Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita situat in intravilanul mun Oltenita Tarla 100 parcela 2; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita situat in intravilanul mun Oltenita bdul Decembrie nr. 26 bloc B5; initiator d-Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita ;initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli as SC Ecosal Servicii Oltenita SRL pe anul 2023; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Informare cu privire la activitatile desfasurate si rezultate obtinute de catre Directia Politie Locala; – VIZUALIZARE PDF

 

 

 • Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local al municipiului Oltenita din 31.01.2023 – VIZUALIZARE PDF

 

 • Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local al municipiului Oltenita din 06.02.2023 – VIZUALIZARE PDF

 

 • Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local al municipiului Oltenita din 15.02.2023 – VIZUALIZARE PDF

 

SUPLIMENTARE:

 • Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 850.000 lei pentru finantarea programelor sportive ale Asociatiei Club Sportiv Municipal Oltenita, in anul 2023; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către SC Iridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Olteniţa pentru gestionarea deşeurilor municipale abandonate şi a deşeurilor stradale precum şi acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” ; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului teren in suprafata de 212 mp situat in Mun Oltenita, Tarlaua 117, Parcela 12, lot 2, numar cadastral 29818 cu destinatia „canal evacuare ape pluviale” ; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

 

 • Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita pe anul 2023 ; initiator d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE PDF

Ultima modificare: 22.02.2023 – 16:11 de către Oltenita IT

Sari la conținut