Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 21.07.2022

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 21.07.2022

Joi, 21.07.2022, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

 • Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ‘’Amenajarea Parcului Turistic Argeş’’- initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament – apartinand proprietatii private a statului construit prin ANL, situat in municipiul Oltenita. b-dul. Tineretului nr. 93-103, bloc Sahia II, sc.B.  către dl. Ispas Gabriel – Daniel, titular al contractului de inchiriere nr. 19482/2021- initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament – apartinand proprietatii private a statului construit prin ANL, situat in municipiul Oltenita. b-dul. 1 Decembrie nr. 82, bloc G 40, sc.A.  către dl. Baltos Vasile-Adrian. titular al contractului de inchiriere nr. 12735/2019 – initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, b-dul.Republicii nr. 20-22, bloc F 4, sc.A,  către dna Costea Fanica, titular al contractului de inchiriere nr. 14324/2007- initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru stabilirea locaţiei in care vor fi amplasate temporar tarabe pentru comercializarea de produse agroalimentare – initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru stabilirea perioadei in care se efectueaza activitatea de inventariere a domeniului public si privat al municipiului Oltenita precum si a datei pana la care se face publicarea pe pagina de internet a institutiei- initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru aprobarea “Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Oltenita’’- initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului U.A.T. Municipiul Otenita. la data de 30.06.2022 – initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • DIVERSE ⇒ PDFZIP
 • Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local Oltenita din: 23.06.2022, 27.06.2022 si 08.07.2022. ⇒ PDFZIP

SUPLIMENTARE:

 • AMENDAMENT la Proiectul de Hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Oltenita” – Amendament formulat de: Coman Lenuta, Buzoianu Marius, Pitoi lon, Popa Cristina lulica, Munteanu Alina Luisa si Pironea Viorel (consilieri locali)  ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare pentru aprobarea devizului general (actualizat ) si a indicatorilor tehnico-ecomomici (actualizati) pentru obiectivul de investitie”Construire si dotare corp Spital Oltenita, str.Argesului nr.134,Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” – initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
 • Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N .I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare corp Spital Oltenita,str.Argesului nr.134, Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” – initiator – Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

Ultima modificare: 19.07.2022 – 14:49 de către Oltenita IT

Sari la conținut