Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 19.12.2022

Proiecte de hotarare | Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita din 19.12.2022

Luni, 19.12.2022, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Ordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

 

🔘 Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 08.12.2022: initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii termenului unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 94,parcela l;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100,parcela l;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren. apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Tarla 100.parcela 5; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita,Cvartal 122/1,sector cadastral 168-1 ;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa ;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOMANAGEMENT SALUBRIS Calarasi pentru a efectua plata sumelor provenite din valorificarea deşeurilor de ambalaje prin intermediul O.I.R.E.P.,in numele U.A.T. municipiul Oltenita, către operatorul serviciului de salubrizare ce are contract de delegare a gestiunii ;initiator:
d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuţiilor de reprezentant al municipiului Oltenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;initiator: d-l Milescu Costinel- primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti si a staţiilor de transfer Lehliu-Gara, Olteniţa, Călăraşi, transportul deşeurilor reziduale de la staţiile de transfer la depozitul conform de deşeuri nepericuloase Ciocăneşti precum si colectarea, transportul deşeurilor voluminoase, deşeurilor din construcţii si demolări, deşeurilor menajere periculoase din judeţul Călăraşi;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

🔘 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada ianuarie – martie 2023-initiator; Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita; – VIZUALIZARE

Ultima modificare: 29.03.2023 – 13:40 de către Oltenita IT

Sari la conținut