Proiecte de hotarare | Sedinta Extraordinara a Consiliului Local Oltenita din 28.09.2022

Proiecte de hotarare | Sedinta Extraordinara a Consiliului Local Oltenita din 28.09.2022

Ca urmare  a Dispozitiei nr. 519 /2022 a Primarului municipiului Oltenita, consilierii locali sunt invitati sa participe la sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita, convocata, de indata, pentru data de 28.09.2022, ora 10,00.

Sedinta va avea loc prin mijloace electronice/telefonice si va avea urmatorul proiect al ordinei de zi:

 

    • Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al UAT municipiul Oltenita in domeniul public al UAT municipiul Oltenita imobilului compus din teren intravilan curţconstructii in suprafaţde 806 mp si constructia Cl-constructii administrative si social culturale in suprafaţconstuita de 806 mp situat in intravilanul municipiului Oltenita str Argeşului, nr. 74-76, judeţul Calarasi; initiator Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
    • Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Oltenita, pe anul 2022; initiator Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
    • Proiect de hotarare privind inlocuirea Anexei nr. 2 şAnexei nr. la Hotararea nr. 101/28.07.2022 Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrărilor de intervenţii, indicatorilor tehnico – economici iniţiali si actualizati si devizului general al obiectivului de investitii iniţial si actualizat, aferent obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita”.  initiator Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP
    • Proiect de hotarare pentru modificarea Art. din Hotararea nr. 102/28.07.2022, Consiliului local al municipiului Oltenita. privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita*’  initiator Milescu Costinel – Primarul municipiului Oltenita; ⇒ PDFZIP

Ultima modificare: 28.09.2022 – 12:51 de către Oltenita IT

Sari la conținut