PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță elaborarea propunerilor a PLANULUI URBANISTIC ZONAL – în vederea stabilirii destinaţiei„ ZONĂ INDUSTRIALĂ”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță elaborarea propunerilor a PLANULUI URBANISTIC ZONAL – în vederea stabilirii destinaţiei„ ZONĂ INDUSTRIALĂ”

Avand in vedere:

– prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ce stabileste obligativitatea realizarii, la initiativa municipalitatii, a unui plan urbanistic zonal în vederea stabilirii destinaţiei„ ZONĂ INDUSTRIALĂ”

Argumentare: conform certificat urbanism nr. 5 / 11.01.2021 se menţionează că imobilul este situat în intravilanul localităţii conform extrasului de carte funciară dar conform reglementărilor Documentaţiei de Urbanism nr. 15255-3/2010, faza PUG, aprobată prin H.C.L. nr. 82/2013, terenul nu este încadrat în nicio unitate teritorială de referinţă, drept pentru care se reglementează prin PUZ încadrearea terenului în una din  unităţile teritoriale de referinţă din zonă  şi stabilirea funcţiunii în „ ZONĂ INDUSTRIALĂ”

Amplasament : Municipiul. Olteniţa, şos. Călăraşi, KM 4, jud Călăraşi, conform Carții Funciare nr. 20542, număr cadastral 20542, în suprafață de  64.387 mp.

Iniţiator:  S.C. UTILTRAILER S.A.                           

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind etapa II a elaborării propunerilor, a PLANULUI URBANISTIC ZONAL – în vederea stabilirii destinaţiei„ ZONĂ INDUSTRIALĂ” în perioada 18.06.2021 – 02.07.2021, orele 8.oo – 14.00.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, BARBU MARIANA CORINA, tel. 0242/515770, interior 107. Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare. Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L. în termen de  5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor. Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

– elaborare propunerilor de reglementare

   – obtinere aviz tehnic

   – aprobare P.U.Z. prin H.C.L

PUZ - UTILTRAILEOLTENITA - ZONAINDUSTRIALA
Sari la conținut