PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță demararea etapei a II-a în vederea elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„construire locuință parter”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță demararea etapei a II-a în vederea elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„construire locuință parter”

Anunț public privind consultarea propunerii preliminare a Planului Urbanistic Zonal faza P.U.Z. și R.L.U elaborate pentru „construire locuință parter” În conformitate cu prevederile H.C.L nr.84 din  19. 07.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aducem la cunoștință vecinilor și publicului interesat de a veni cu eventuale observații și sugestii asupra etapei elaborării propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic faza P.U.Z și R.L.U „construire locuință parter” investiție ce urmează a fi amenajata pe tarlaua 117, parcela 2, lot nr. 1, nr. cadastral 29009, str. Matei Basarab.  Publicăm azi 28.04.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Oltenița la adresa www.primariaoltenita.ro, secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Informarea şi consultarea publicului PUZ,PUD și afișăm la sediul primăriei datele de identificare ale imobilului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA data anunțului: 28.04.2021 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERII PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL FAZA P.U.Z. și R.L.U. Etapa a II-a.

 Denumire: P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. pentru  construire locuință parter”

Amplasament: tarlaua 117, parcela 2, lot nr. 1, nr. cadastral 29009, str. Matei Basarab

Iniţiator:     DOBRE LIVIU    

 PROPUNERE: Planul urbanistic zonal propune  schimbarea funcțiunii existente ZONA TEREN INTRAVILAN ARABIL  în teren intravilan construibil  și inlăturarea interdicției de construire.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii, nr. 40, la Compartimentul Relații Publice,  în perioada 28.04.2021 – 12.05.2021, între orele 8.00-16.00.       PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA – consultarea documentației și formularea sugestiilor ( în scris) în perioada 28.04.2021 – 12.05.2021, la sediul Primăriei municipiului Oltenița , b-dul Republicii, nr. 40,  Compartiment Relații Publice, sau camera 16, Biroul Urbanism, zilnic între orele 08.00-16.00 și pe site-ul primăriei la adresa www.primariaoltenița.ro (în cazul în care, până la data menționată, nu vom primi punctul dumneavoastră de vedere, în conformitate cu prevederile legale, vom consemna că nu aveți propuneri și observații asupra planului urbanistic zonal supus consultării). Având în vedere situaţia actuală, pentru prevenirea raspândirii COVID -19, suspendăm organizarea şi dezbaterea publică de la sediul Primăriei pe perioada stării de alertă, urmând ca eventualele observații să le transmiteţi pe adresa de e-mail: secretariat.primariaoltenita@gmail.com, şi/sau fax 0242/515087. Observațiile sunt necesare în vederea finalizării elaborării P.U.Z. Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului în scris, în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului P.U.Z.-ului și publicat pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Oltenița. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Barbu Mariana Corina- consilier – Direcția Urbanism, Oltenița.

 PRIMAR

 MILESCU COSTINEL

 

Sari la conținut