PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA ANUNȚĂ DEMARAREA ETAPEI A II-A ÎN VEDEREA ELABORĂRII  PLANULUI URBANISTIC ZONAL – construire „Bazin didactic de înot”,  „Centru cultural”, „Sală de sport cu tribună de 180 locuri”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA ANUNȚĂ DEMARAREA ETAPEI A II-A ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL – construire „Bazin didactic de înot”, „Centru cultural”, „Sală de sport cu tribună de 180 locuri”

Anunț public privind consultarea propunerii preliminare a Planului Urbanistic Zonal faza P.U.Z. și R.L.U elaborate pentru construire „Bazin didactic de înot”,  „Centru cultural”, „Sală de sport cu tribună de 180 locuri”, etapa a II-a. În conformitate cu prevederile H.C.L nr.84 din  19. 07.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aducem la cunoștință vecinilor și publicului interesat de a veni cu eventuale observații și sugestii asupra etapei elaborării propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic faza P.U.Z și R.L.U pentru construire „Bazin didactic de înot”,  „Centru cultural”, „Sală de sport cu tribună de 180 locuri”, investiții ce urmează a fi amenajate pe tarlaua 121/1, parcela 1 lot 2, municipiul Oltenița, judetul Călărași. Parcela de teren care face obiectul P.U.Z. este înscrisă în CF nr. 29090 Municipiul Oltenița, nr. cadastral 29090 proprietate privată a municipiului Oltenița în suprafață de  1,56 ha ( 15.653 mp.). Publicăm azi 05.03.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Oltenița la adresa www.primariaoltenita.ro, secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Informarea şi consultarea publicului PUZ,PUD și afișăm la sediul primăriei datele de identificare ale imobilului.

Vezi DOCUMENTAȚIE ⤸

01.anunt-etapa-II-PUZ-bazin

02.20210204_DU_PUZ-3CNI_Memoriu-General_pt-avize
03.act-lotizare
04.Certificat-Urbanism
Aviz-Distrigas-Sud
Aviz-Ecoaqua
Aviz-Enel
Aviz-Mediu
aviz-Telekom
Sari la conținut