Primăria Municipiului Oltenița | Anunț examen promovare

Primăria Municipiului Oltenița | Anunț examen promovare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA                                               

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 30880/06.05.2021

Având în vedere prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr.1932/2009 al Președintelui A.N.F.P.,cu modificările și completările ulterioare , ale art.477, art.480, art.481, art. 618 alin.(23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.144 – art.147 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Municipiului Oltenița, cu sediul în B-dul Republicii nr.40, organizează examen de promovare în clasă, în data de 25.05.2021 – proba scrisă, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendar desfășurare examen:

  • Depunere dosare: 06.05.2021 – 10.05.2021;
  • Selecție dosare: 11.05.2021 ;
  • Proba scrisă: 05.2021, ora 1000;
  • Interviul: data și ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Oltenița, situat în B-dul Republicii nr.40, municipiul Oltenița, județul Călărași.

Condiții de participare la examen conform prevederilor art 481 din O.U.G. 57/2019:

  1. să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
  2. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Oltenița în termen de 5 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei și la avizierul instituției, respectiv în intervalul 06.05.2021 – 10.05.2021.

Selecția dosarelor de examen are loc în data de 11.05.2021  și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet, la secțiunea Concursuri și angajări.

Dosarul de examen, depus de către fiecare candidat la examenul de promovare în clasă, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

– cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

– diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

– adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

PRIMAR,

MILESCU COSTINEL

Sari la conținut