ORDINEA DE ZI | Ședinta Consiliului Local Oltenița – 24.02.2022

ORDINEA DE ZI | Ședinta Consiliului Local Oltenița – 24.02.2022

Joi, 24.02.2022, va avea loc ședinta ordinară a Consiliului Local Oltenița în care se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi:

 

-Proiect de hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2021 de bugetul local si unele institutii publice locale finantate din bugetul local si din venituri proprii; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. pe anul 2022 si estimările pe anii 2023 – 2024 ; initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 54 mp., situat in municipiul Olteniţa, b-dul Republicii nr.25 B.;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafaţa de 3.429 mp.,apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.Spiru Haret nr.l;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pe o suprafaţa totala de 9,oo mp. teren, proprietate publica a municipiului Oltenita ;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -„Modificare funcţiune si reglementari in vederea construirii unui adapost de animale” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, strada Matei Basarab,nr. 45, tarla 116, parcela 107, judeţul Calarasi;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului O1tenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliul local al municipiului Olteniţa în dosarul nr. 1640/116/2021, ce are ca obiect anularea Hotărârii nr. 131/28.10.2021 a Consiliului local al municipiului Olteniţa şi ca părţi: SC UTILTRAILER SRL şi SC CASSANO METAL SRL -reclmanţi şi Consiliul Local al Municipiului Olteniţa – pârât;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenita a unor bunuri aflate in administrarea SC Ecoaqua SA Calarasi – Sucursala Oltenita, scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului O1tenita;initiator: d-l Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

-Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie ” Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi”. initiator: d-l Milescu Costinel – primarul municipiului Oltenita.

-Diverse

-Procesul Verbal al Sedintei din 27.01.2022;

-Procesul Verbal al Sedintei din 09.02.2022.

Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice/ telefonice de comunicare (google meet).

Sari la conținut