wdt_ID Denumire Data Ședinței Document Inițiator
1 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si
a cheltuilelilor legate de proiectul „Imbunatatire
infrastructurii TIC la nivelul unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita”
26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
2 Proiect de hotarare privind aprobarea
depunerii proiectului si a cheltuielilor
legate de proiectul „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de la nivelul municipiului Oltenita
in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul Sars-CoV 2″
26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
3 Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr.2 la
Hotararea nr.97/26.10.2020 a Consiliului Local
al municipiului Oltenita privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Oltenita
26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
4 Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor
si impozitelor ce se vor aplica in anul 2021
in municipiul Oltenita;
26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
6 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oltenita
in comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita
26-11-2020 Costinel Milescu
7 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oltenita
in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea
calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita;
26-11-2020 Costinel Milescu
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Olteniţa,
pentru anul şcolar 2021-2022;

26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
9 Proiect de hotarare privind transformarea unui post
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
26-11-2020 Vizualizează Costinel Milescu
10 Proiect de hotarare privind modificarea datelor de identificare a titularului contractului de inchiriere nr.13198/09.06.2017,
stabilirea duratei inchirierii si a cuantumului chiriei;
26-11-2020 Costinel Milescu
Denumire Data Ședinței Inițiator