2022

wdt_ID Denumire Nr. Hotărâre Data Ședinței Document
1 Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimarilor pe anii 2023, 2024, 2025 1 27-01-2022
2 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica pe anul 2022 al Directiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita 2 27-01-2022
3 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2022 3 27-01-2022
4 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita 4 27-01-2022
5 Hotrarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile-terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in Municipiul Oltenita, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinatia spatii comerciale 5 27-01-2022
6 Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a uni bun imobil (teren) situat in municipiul Oltenita , b-dul Tineretului nr.157 (incinta Colegiului National „Neagoe Basarab”), in suprafata de 60 mp, proprietate publica a municipiului Oltenita 6 27-01-2022
9 Hotarare privind incetarea dreptului de folosinta gratuita al Fundatiei „Sf Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie si loan” asupra terenului in suprafata de 5.245 mp si darea in folosinta gratuita catre Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe 7 27-01-2022
11 Hotarare pentru inlocuirea Anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea nr. 118/30.09.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea cererii de finantare aferenta proiectului ,,MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL OLTENITA” si a devizului general estimativ al acestuia 8 09-02-2022
12 Hotarare pentru inlocuirea Anexelor nr. 1 si 2 Hotararea nr.125/15.10.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea cererii de finantare aferenta proiectului „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi” si a devizului estimativ al acestuia 9 09-02-2022 Vizualizează
13 Hotarare pentru aprobarea participarii la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii de transport rutier nepolulant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati- obiectiv de investitii” Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Oltenita, judetul Calarasi „ 10 09-02-2022
Denumire Nr. Hotărâre Data Ședinței

2021

wdt_ID Denumire Nr. Hotărâre Data Ședinței Document
1 Hotarare privind rectificarea bugetului local al UAT Municipiul Oltenița, pe anul 2021 46 27-05-2021
2 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.03.2021 47 27-05-2021
3 Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale
incheiate la data de 31.12.2020 de catre S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
48 27-05-2021 Vizualizează
4 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune
pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
49 27-05-2021 Vizualizează
5 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim
A.N.L.,din blocul G40, situat in municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr.82
50 27-05-2021 Vizualizează
6 Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Watman-Sistem informational pentru managementul integrat
al apelor -etapa II”, dezvoltat de Administratia Nationala“Apele Romane”si darea in administrare catre aceasta,
pe toata durata de existenta a investitiei, a spatiului de amplasare a 3 sirene,
pe constructii proprietate publica a municipiului Oltenita
51 27-05-2021 Vizualizează
7 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafata de
1.603 mp.,apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului nr. 34 A
52 27-05-2021 Vizualizează
8 Hotarare privind trecerea unui teren, in suprafata de 400 mp. ,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului
nr. 34 A, din domeniul privat al municipiului Oltenita,
in domeniul public al acestuia
53 27-05-2021
9 Hotarare privind punerea la dispozitia “Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si
Ialomita in perioada 2014-2020”,
a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor
investitii aferente acestuia
54 27-05-2021 Vizualizează
10 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire
“Bazin didactic de inot”, “Centru Cultural”, Sala de sport cu
tribuna de 180 locuri” si a Regulamentului local de urbanism
aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, tarla 121/1,
parcela 1, lotul 2, nr. Cadastral 29090
55 27-05-2021
Denumire Nr. Hotărâre Data Ședinței