Intentii de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL

Intentii de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL

PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA

JUDETUL CALARASI

 

Data anunţului:  22.04.2021

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Argumentare:necesitatea schimbarii functiunii existente (zona arabil) în zonă prestari servicii, industriale/depozitare.

Iniţiator:      MDE CONVERTING S.R.L. – mun. Oltenita

Elaborator: S.C. SPIRIT S.R.L. – mun. Calarasi

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal ”Construire hală producţie, depozitare şi birouri”mun. Oltenita, intravilan, b-dul 22 Decembrie, nr. 3T, NR. CAD.28801, judetul Calarasi

în perioada 22.04.2021 – 06.05.2021, orele 8.00 – 16.30.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, Barbu Mariana Corina – consilier Direcţia Urbanism, tel./ fax 0242 515 169; 0242 515 087, int. 107

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către Primaria mun. Oltenita în termen de 5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

  • elaborare propuneri de reglementare
  • obtinerea aviz tehnic
  • aprobare P.U.Z. prin H.C.L.

 

pdf-anunt-1-primarie-PUZ-MDE-CONVERTING-SRL
pdf-CU 203 - 2020

___**____

 

Data anunţului:  22.04.2021

Argumentare: ecesitatea schimbarii existente (zona arabil) în zona mixta – unitati industriale/depozitare si unitati agricole.

 

Iniţiator: DISPOMEDFARM S.R.L. – municipiul Oltenita

Elaborator: S.C. SPIRIT S.R.L. – municipiul Calarasi

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ” CONSTRUIRE TREI HALE PARTER CU DESTINATIA SORTARE, PROCESARE SI RECICLARE DESEURI DE AMBALAJE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI PLATFORME BETONATE, mun. Oltenita, intravilan, T6, P9,lot 2, Nr. Cad.24286, judetul Calarasi

în perioada 22.04.2021 – 06.05.2021, orele 8.00- 16.30

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, Barbu Mariana Corina – consilier Direcţia Urbanism tel./ fax 0242 515 169; 0242 515 087, int. 107

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către Primaria mun. Oltenita în termen de 5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

  • elaborare propuneri de reglementare
  • obtinerea aviz tehnic
  • aprobare P.U.Z. prin H.C.L.

pdf-anunt 1 primarie - PUZ
pdf-CU 239-2020 (1)

 

Sari la conținut